Nazwa operacjiData operacjiWytworzyłPodgląd
  • Zmieniono tytuł dokumentu
  • Zmieniono datę udostępnienia dokumentu
  • Zmieniono datę zatwierdzenia publikacji
2016-06-30 14:04 Mirosław Matyka Podgląd treści
Dodano plik - oferty realizacji zadania publicznego w trybie małych zleceń na podstawie art.19a Ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie..pdf do treści 2016-06-30 13:55 Mirosław Matyka
  • Zmieniono tytuł dokumentu
  • Zmieniono datę udostępnienia dokumentu
  • Zmieniono datę zatwierdzenia publikacji
2016-06-30 13:53 Mirosław Matyka Podgląd treści
Utworzono treść 2016-06-30 13:49 Mirosław Matyka Podgląd treści
powrót