Nazwa operacjiData operacjiWytworzyłPodgląd
Dodano plik - Zarządzenie nr 168_18 w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych podczas wyłożenia do publicznego wglądu do projektu mpzp Równe-2_anonimizacja danych.PDF do treści 2018-12-20 13:57 Wioletta Jakieła
Utworzono treść 2018-12-20 13:57 Wioletta Jakieła Podgląd treści
powrót