Mariusz Folcik- Przewodniczący rady
  Teresa Belcik- Zastępca przewodniczącego rady
  Piotr Węgrzyn- Zastępca przewodniczącego rady
  Bogdan Maciejewski -  Przewodniczący komisji
  Paweł Kuffner - Zastępca przewodniczącego komisji
  Justyna Zimny- Frużyńska- Zastępca przewodniczącego komisji
  Roman Drajewicz - Zastępca przewodniczącego komisji
  Ewa Szymko - Radna
  Ewa Dubiel - Zastępca przewodniczącego komisji
  Magdalena Krukar - Przewodnicząca komisji
  Ewa Przystasz - Przewodnicząca komisji
  Bogdan Drozd - Zastępca przewodniczącego komisji
 

Adam Faustus- Przewodniczący komisji

  Bogusław Karkoszka- Przewodniczący komisji
  Bohdan Gocz- Radny