1 2 ... 16 
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Dukli
WytworzyłAndrzej Bytnar - Burmistrz Dukli2020-05-26
Publikujący Maria Bernadzikowska 2020-05-27 13:15
Modyfikacja Maria Bernadzikowska 2020-05-27 13:20
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Dukli
WytworzyłAndrzej Bytnar - Burmistrz Dukli2020-05-14
Publikujący Maria Bernadzikowska 2020-05-14 12:21
Modyfikacja Maria Bernadzikowska 2020-05-14 12:23
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Dukli
WytworzyłAndrzej Bytnar - Burmistrz Dukli2020-05-11
Publikujący Maria Bernadzikowska 2020-05-12 12:09
Modyfikacja Maria Bernadzikowska 2020-05-12 12:09
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Dukli
WytworzyłAndrzej Bytnar - Burmistrz Dukli2020-05-07
Publikujący Maria Bernadzikowska 2020-05-07 13:00
Modyfikacja Maria Bernadzikowska 2020-05-07 13:02
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Dukli
WytworzyłAndrzej Bytnar - Burmistrz Dukli2020-04-29
Publikujący Maria Bernadzikowska 2020-04-29 08:10
Modyfikacja Maria Bernadzikowska 2020-04-29 08:11
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Dukli
WytworzyłAndrzej Bytnar - Burmistrz Dukli2020-03-27
Publikujący Wioletta Jakieła 2020-03-27 12:08
Modyfikacja Wioletta Jakieła 2020-03-27 12:11
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Dukli
WytworzyłAndrzej Bytnar - Burmistrz Dukli2020-03-25
Publikujący Wioletta Jakieła 2020-03-25 10:46
Modyfikacja Wioletta Jakieła 2020-03-25 10:47
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Dukli
WytworzyłAndrzej Bytnar - Burmistrz Dukli2020-01-22
Publikujący Maria Bernadzikowska 2020-01-27 13:22
Modyfikacja Maria Bernadzikowska 2020-01-27 13:24
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Dukli
WytworzyłAndrzej Bytnar - Burmistrz Dukli2020-01-16
Publikujący Maria Bernadzikowska 2020-01-17 14:53
Modyfikacja Maria Bernadzikowska 2020-01-17 14:54

Załączniki:

Karta oceny formalnej oferty złożonej w otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym* / kultury i ochrony dziedzictwa narodowego * Plik doc 13.38 KB
Karta oceny merytorycznej oferty złożonej w otwartym konkursie ofert na realizacje zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym */ kultury i ochrony dziedzictwa narodowego* Plik doc 20.66 KB
OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO* / OFERTA WSPÓLNA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO*, O KTÓREJ MOWA W ART. 14 UST. 1* / 2* USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (DZ. U. Z 2018 R. POZ. 450, Z PÓŹN. ZM.) Plik doc 51.56 KB
ZARZĄDZENIE NR 10/20 BURMISTRZA DUKLI z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Dukla z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz kultury i ochrony dziedzictwa narodowego Plik pdf 237.80 KB
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADANIA PUBLICZNEGO, O KTÓRYM MOWA W ART. 18 UST. 4 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (DZ. U. Z 2018 R. POZ. 450, Z PÓŹN. ZM.) Plik doc 42.65 KB
UMOWA O REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO* / UMOWA O REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO NA PODSTAWIE OFERTY WSPÓLNEJ*, O KTÓREJ MOWA W ART. 16 UST. 1* / 6* USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (DZ. U. Z 2018 R. POZ. 450, Z PÓŹN. ZM.) Plik doc 56.37 KB
ZARZĄDZENIE NR 32/20 BURMISTRZA DUKLI z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Dukla z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym Plik pdf 130.35 KB
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizacje zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego Plik pdf 104.34 KB
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Dukli
WytworzyłAndrzej Bytnar - Burmistrz Dukli2020-01-16
Publikujący Maria Bernadzikowska 2020-01-17 14:39
Modyfikacja Maria Bernadzikowska 2020-03-12 13:17

Załączniki:

Konsultacje z mieszkańcami powiatu Plik pdf 833.20 KB
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Dukli
WytworzyłAndrzej Bytnar - Burmistrz Dukli2020-01-09
Publikujący Maria Bernadzikowska 2020-01-16 07:59
Modyfikacja Maria Bernadzikowska 2020-01-16 08:04
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Dukli
WytworzyłAndrzej Bytnar - Burmistrz Dukli2020-01-07
Publikujący Maria Bernadzikowska 2020-01-08 13:56
Modyfikacja Maria Bernadzikowska 2020-01-14 09:47
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Dukli
WytworzyłAndrzej Bytnar - Burmistrz Dukli2019-12-31
Publikujący Maria Bernadzikowska 2020-01-08 07:26
Modyfikacja Maria Bernadzikowska 2020-01-08 08:44
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Dukli
WytworzyłAndrzej Bytnar - Burmistrz Dukli2020-01-02
Publikujący Zdzisława Skiba - Administrator BIP 2020-01-02 14:43
Modyfikacja Zdzisława Skiba - Administrator BIP 2020-01-02 14:43
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Dukli
WytworzyłAndrzej Bytnar - Burmistrz Dukli2019-12-20
Publikujący Maria Bernadzikowska 2019-12-31 08:24
Modyfikacja Maria Bernadzikowska 2019-12-31 08:23
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Dukli
WytworzyłAndrzej Bytnar - Burmistrz Dukli2019-12-27
Publikujący Maria Bernadzikowska 2019-12-27 11:56
Modyfikacja Maria Bernadzikowska 2019-12-27 11:55
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Dukli
WytworzyłAndrzej Bytnar - Burmistrz Dukli2019-12-23
Publikujący Maria Bernadzikowska 2019-12-27 11:49
Modyfikacja Maria Bernadzikowska 2019-12-27 11:50
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Dukli
WytworzyłAndrzej Bytnar - Burmistrz Dukli2019-12-23
Publikujący Zdzisława Skiba - Administrator BIP 2019-12-23 14:25
Modyfikacja Zdzisława Skiba - Administrator BIP 2019-12-23 14:23
rozwiń archiwum
zwiń archiwum