XML
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Dukla z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2023
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Dukli
WytworzyłKrystyna Andruch - Burmistrz Dukli2024-05-29
Publikujący Aleksandra Okońska-Szczurek 2024-05-29 13:15
Modyfikacja Aleksandra Okońska-Szczurek 2024-05-29 13:15