XML
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy za rok 2015 Gminy Dukla z organizacjami pozarzadowymi oraz podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Dukli
WytworzyłAndrzej Bytnar - Burmistrz Dukli2016-02-18
Publikujący Zdzisława Skiba - Administrator BIP 2016-03-03 07:48
Modyfikacja Zdzisława Skiba - Administrator BIP 2016-03-03 07:51