XML
Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

Załączniki:

Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
Karta oceny formalnej oferty złożonej w otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym* / kultury i ochrony dziedzictwa narodowego * Plik doc 13.38 KB
Karta oceny merytorycznej oferty złożonej w otwartym konkursie ofert na realizacje zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym */ kultury i ochrony dziedzictwa narodowego* Plik doc 20.66 KB
OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO* / OFERTA WSPÓLNA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO*, O KTÓREJ MOWA W ART. 14 UST. 1* / 2* USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (DZ. U. Z 2018 R. POZ. 450, Z PÓŹN. ZM.) Plik doc 51.56 KB
ZARZĄDZENIE NR 10/20 BURMISTRZA DUKLI z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Dukla z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz kultury i ochrony dziedzictwa narodowego Plik pdf 237.80 KB
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADANIA PUBLICZNEGO, O KTÓRYM MOWA W ART. 18 UST. 4 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (DZ. U. Z 2018 R. POZ. 450, Z PÓŹN. ZM.) Plik doc 42.65 KB
UMOWA O REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO* / UMOWA O REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO NA PODSTAWIE OFERTY WSPÓLNEJ*, O KTÓREJ MOWA W ART. 16 UST. 1* / 6* USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (DZ. U. Z 2018 R. POZ. 450, Z PÓŹN. ZM.) Plik doc 56.37 KB
ZARZĄDZENIE NR 32/20 BURMISTRZA DUKLI z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Dukla z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym Plik pdf 130.35 KB
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizacje zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego Plik pdf 104.34 KB
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Dukli
WytworzyłAndrzej Bytnar - Burmistrz Dukli2020-01-16
Publikujący Maria Bernadzikowska 2020-01-17 14:39
Modyfikacja Maria Bernadzikowska 2020-03-12 13:17
Dodano do archiwum Maria Bernadzikowska