XML
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY DUKLA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ Z PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W USTAWIE O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE za rok 2019
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Dukli
WytworzyłAndrzej Bytnar - Burmistrz Dukli2020-05-26
Publikujący Maria Bernadzikowska 2020-05-26 13:00
Modyfikacja Maria Bernadzikowska 2020-05-26 13:01