XML
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Zmiany Nr 5 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Dukla wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Dukli
WytworzyłAndrzej Bytnar - Burmistrz Dukli2020-09-10
Publikujący Maria Bernadzikowska 2020-09-10 08:43
Modyfikacja Maria Bernadzikowska 2020-09-17 08:36