XML
Oferta na realizację zadania złożona w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie została złożona oferta na realizację zadania  z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
W terminie do 16 października 2020 roku można zgłaszać uwagi do  złożonej oferty w formie pisemnej na adres email: bpudlo@dukla.pl  lub w  Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Dukli.
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Dukli
WytworzyłAndrzej Bytnar - Burmistrz Dukli2020-10-09
Publikujący Maria Bernadzikowska 2020-10-09 11:14
Modyfikacja Maria Bernadzikowska 2020-10-09 11:18