XML
Oferta złożona w w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pt. „Ćwicz z nami, nie z używkami
Burmistrz Dukli informuje, że w dniu 14 lipca 2022r. do Urzędu Miejskiego w Dukli wpłynęła oferta złożona przez Koło Gospodyń Wiejskich "Niezapominajki" na realizację zadania "Ćwicz z nami nie z używkami" Na podstawie art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Burmistrz Dukli zamierza zlecić z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizację w/w zadania. W związku z powyższym, zgodnie z art. 19a ust. 3 ustawy zamieszcza złożoną ofertę na okres 7 dni tj. od 14.07.2022r. do 22.07.2022r. w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dukli (tablica ogłoszeń). W terminie 7 dni od dnia zamieszczenia niniejszej oferty, każdemu przysługuje prawo zgłaszania uwag. Uwagi należy składać w formie pisemnej w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Dukli lub drogą elektroniczną na adres e-mail: bpudlo@dukla.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22.07.2022r.
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Dukli
WytworzyłAndrzej Bytnar - Burmistrz Dukli2022-07-14
Publikujący Maria Bernadzikowska 2022-07-15 14:08
Modyfikacja Maria Bernadzikowska 2022-07-15 14:14