Urząd Miejski w Dukli
bip.gov.pl
Jesteś tutaj:
TREŚĆ JEST ARCHIWALNA
G.271.13.2017 Dostawa wyposażenie w celu utworzenia nowych miejsc w przedszkolu gminnym przy ul. Trakt Węgierski 38A w Dukli z podziałem na części – liczba części 4 Zadanie częściowe Nr 1 meble i wyposażenie
Ogłoszenie nr 500013462-N-2017 z dnia 16-08-2017 r.
Dukla: Dotyczy postępowania przetargowego pn., Dostawa wyposażenie w celu utworzenia nowych miejsc w przedszkolu gminnym przy ul. Trakt Węgierski 38A w Dukli z podziałem na części – liczba części 4 Zadanie częściowe Nr 1 meble i wyposażenie OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY -
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie

Informacje dodatkowe: 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Dukla, Krajowy numer identyfikacyjny , ul. ul. Trakt Węgierski  11, 38450   Dukla, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 134 329 135, e-mail przetarg@dukla.pl, faks 134 331 011.
Adres strony internetowej (url): http:// bip.dukla.pl//
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
http:// bip.dukla.pl//
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  Dotyczy postępowania przetargowego pn., Dostawa wyposażenie w celu utworzenia nowych miejsc w przedszkolu gminnym przy ul. Trakt Węgierski 38A w Dukli z podziałem na części – liczba części 4 Zadanie częściowe Nr 1 meble i wyposażenie
Numer referencyjny  G.271.13.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego
II.2) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
 
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):
Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: szczegółowy zakres znajduje się w załączniku do zaproszenia
II.5) Główny Kod CPV: 39161000-8
Dodatkowe kody CPV:
39150000-5
 
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 117886.18
Waluta:
PLN
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie  67 ust.1 pkt 4 ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego nie została złożona żadna oferta, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione.
 
SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Załączniki:

Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
Informacja z otwarcia ofert Plik doc 79.50 KB
powrot
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Dukli
WytworzyłMaria Chłap - Główny Specjalista2017-08-16
Publikujący Maria Chłap - Główny Specjalista 2017-08-16 13:02
Modyfikacja Maria Chłap - Główny Specjalista 2017-08-22 09:16
Urząd Miejski w Dukli, ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla , tel. (013) 432 91 00 , e-mail: gmina@dukla.pl
Wygenerowano: 19 czerwca 2018r. 16:14:35
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.