XML
UCHWAŁA NR XLVII/299/17 RADY MIEJSKIEJ W DUKLI z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia "Programu współpracy Gminy Dukla z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 us. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2018"
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Dukli
WytworzyłAndrzej Bytnar - Burmistrz Dukli2017-11-24
Publikujący Mirosław Matyka - Administrator BIP 2017-12-04 11:11
Modyfikacja Mirosław Matyka - Administrator BIP 2017-12-04 11:12