XML
Opinie GRDPP w Dukli rok 2018

Załączniki:

Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
Opinia do projektu uchwały w sprawie ustanowienia pomnika przyrody "Lipa w Zawadce Rymanowskiej" Plik pdf 49.17 KB
Opinia do projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmian Statutu Gminy Dukla Plik pdf 30.35 KB
Opinia do projektu uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Plik pdf 51.33 KB
Odstąpienie od wyrażenia opinii do projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dukla w 2018 roku Plik pdf 41.82 KB
Odstąpienie od wyrażenia opinii do projektu uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Dukla oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji Plik pdf 42.21 KB
Odstąpienie od wyrażenia opinii do projektu uchwały w sprawie określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów w prowadzonych przez Gminę Dukla przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innej formie wychowania przedszkolnego, w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania oraz określenia warunków zwolnienia z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego Plik pdf 48.60 KB
Odstąpienie od wyrażenia opinii do projektu uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego Plik pdf 39.55 KB
Opinia do projektu uchwały w sprawie utworzenia Gminnego Żłobka w Dukli Plik pdf 30.64 KB
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Dukli
WytworzyłAndrzej Bytnar - Burmistrz Dukli2018-03-12
Publikujący Wioletta Jakieła 2018-03-12 08:28
Modyfikacja Wioletta Jakieła 2019-07-08 08:35