XML
Opinie GRDPP w Dukli rok 2019

Załączniki:

Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
Opinia do projektu uchwały w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Dukla, sposobu rozliczania i kontroli zadań zleconych podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku Plik pdf 276.30 KB
Odstąpienie od wyrażenia opinii do projektu statutów Sołectw oraz Zarządu Osiedla i Zarządzenia w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami jednostek pomocniczych Gminy Dukla w celu uzyskania opinii dotyczącej statutów jednostek pomocniczych Plik pdf 421.84 KB
Opinia do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały własnej dotyczącej uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki oraz Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych na 2019 rok Plik pdf 273.33 KB
Odstąpienie od wyrażenia opinii do projektu uchwały w sprawie zarządzenia na terenie Gminy Dukla poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso Plik pdf 446.34 KB
Opinia do projektu uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i innych opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Dukla za pomocą instrumentu płatniczego Plik pdf 272.78 KB
Odstąpienie od wyrażenia opinii do projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dukla w 2019 r.” Plik pdf 446.88 KB
Odstąpienie od wyrażenia opinii do projektu uchwały w sprawie sieci publicznych szkół podstawowych Plik pdf 421.28 KB
Odstąpienie od wyrażenia opinii do projektu uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Plik pdf 444.30 KB
Opinia do projektu uchwały w sprawie realizacji obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej Plik pdf 272.67 KB
Opinia do projektu uchwały w sprawie budżetu obywatelskiego miasta Dukla Plik pdf 273.06 KB
Opinia do projektu zarządzenia w sprawie ustalenia wysokości opłaty za korzystanie z szaletów miejskich położonych na terenie miasta Dukla Plik pdf 272.97 KB
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Dukli
WytworzyłAndrzej Bytnar - Burmistrz Dukli2019-01-02
Publikujący Wioletta Jakieła 2019-01-02 08:29
Modyfikacja Wioletta Jakieła 2019-07-30 08:56