XML
Raport o stanie Gminy Dukla 2019 rok
Zgodnie z art 28a ustawy o samorządzie gminnym z 8 marca 1990 roku (Dz. U. z 2020 r., poz. 713), Burmistrz w terminie do 31 maja każdego roku przedstawia Radzie Miejskiej raport o stanie gminy. Raport ten obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego.

W związku z pandemią, w myśl art. 15zzzzzz ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, termin ten został przesunięty do 30 lipca.

 
Wersja papierowa Raportu o Stanie Gminy Dukla dostępna jest w pokoju 202 u Sekretarza Gminy w godzinach pracy Urzędu.

Załączniki:

Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
Raport o stanie Gminy Dukla Plik pdf 1.87 MB
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Dukli
WytworzyłAndrzej Bytnar - Burmistrz Dukli2020-06-01
Publikujący Wioletta Jakieła 2020-06-01 14:34
Modyfikacja Wioletta Jakieła 2020-06-01 14:53