XML
Raport o stanie Gminy Dukla 2020 rok
Zgodnie z art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym z 8 marca 1990 roku (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zmianami), burmistrz w terminie do 31 maja każdego roku przedstawia radzie miejskiej raport o stanie gminy. Raport ten obejmuje podsumowanie działalności burmistrza w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego. Raport rozpatrywany jest podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium burmistrzowi.

Wersja papierowa raportu dostępna jest w pokoju 202 u Sekretarza Gminy w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Dukli.

Załączniki:

Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
Raport o stanie gminy za 2020 rok Plik pdf 4.36 MB
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Dukli
WytworzyłAndrzej Bytnar - Burmistrz Dukli2021-05-24
Publikujący Maria Bernadzikowska 2021-05-24 13:31
Modyfikacja Maria Bernadzikowska 2021-05-24 13:35