XML
Raport o stanie Gminy Dukla 2021 rok
Zgodnie z art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym z 8 marca 1990 roku (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zmianami), burmistrz w terminie do 31 maja każdego roku przedstawia radzie miejskiej raport o stanie gminy. Raport ten obejmuje podsumowanie działalności burmistrza w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego. Raport rozpatrywany jest podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium burmistrzowi. Wersja papierowa raportu dostępna jest w pokoju 202 u sekretarza gminy w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Dukli.

Załączniki:

Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
RAPORT O STANIE GMINY DUKLA ZA 2021 ROK Plik pdf 3.26 MB
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Dukli
WytworzyłAndrzej Bytnar - Burmistrz Dukli2022-05-31
Publikujący Maria Bernadzikowska 2022-05-31 12:46
Modyfikacja Maria Bernadzikowska 2022-05-31 14:34