XML
Raport o stanie Gminy Dukla 2022 rok
Zgodnie z art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym z 8 marca 1990 roku (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zmianami), Burmistrz w terminie do 31 maja każdego roku przedstawia Radzie Miejskiej raport o stanie gminy. Raport ten obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego. Raport rozpatrywany jest podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Burmistrzowi. Wersja papierowa raportu dostępna jest w pokoju 202 u Sekretarza Gminy w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Dukli.

Załączniki:

Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
Raport o stanie Gminy Dukla za 2022 rok Plik pdf 4.16 MB
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Dukli
WytworzyłAndrzej Bytnar - Burmistrz Dukli2023-05-26
Publikujący Aleksandra Okońska-Szczurek 2023-05-26 14:45
Modyfikacja Zdzisława Skiba - Administrator BIP 2023-05-26 14:48