XML
UCHWAŁA NR XXXII/221/20 RADY MIEJSKIEJ W DUKLI z dnia 28 października 2020 r. w sprawie uchwalenia rocznego " Programu Współpracy Gminy Dukla z organizacjami pozarządowym oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021"
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Dukli
WytworzyłAndrzej Bytnar - Burmistrz Dukli2020-10-28
Publikujący Zdzisława Skiba - Administrator BIP 2020-11-10 10:13
Modyfikacja Zdzisława Skiba - Administrator BIP 2020-11-10 10:14