Urząd Miejski w Dukli
bip.gov.pl
Jesteś tutaj:
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Od: Fraza:
Do: Treści archiwalne
1 2 ... 8 
Oferta realizacji zadania publicznego: „Wspieranie inicjatyw zmierzających do umocnienia i rozwoju tożsamości kulturowej mniejszości narodowych, etnicznych, organizacja wydarzeń i imprez kulturalnych związanych z zachowaniem dziedzictwa kulturowego regionu, podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgn
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Dukli
Zatwierdził do publikacji Andrzej Bytnar - Burmistrz Dukli 2016-05-24
WytworzyłAndrzej Bytnar - Burmistrz Dukli2016-05-24
Publikujący Zdzisława Skiba - Administrator BIP 2016-05-24 11:48
Modyfikacja Zdzisława Skiba - Administrator BIP 2016-05-24 11:49
Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Dukli
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Dukli
Zatwierdził do publikacji Andrzej Bytnar - Burmistrz Dukli 2016-05-23
WytworzyłAndrzej Bytnar - Burmistrz Dukli2016-05-23
Publikujący Zdzisława Skiba - Administrator BIP 2016-05-23 14:16
Modyfikacja Zdzisława Skiba - Administrator BIP 2016-05-23 14:16
Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 1099 w Nadolu i 245 w Chyrowej od dnia 23 maja do 6 lipca b.r.
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Dukli
Zatwierdził do publikacji Andrzej Bytnar - Burmistrz Dukli 2016-05-23
WytworzyłAndrzej Bytnar - Burmistrz Dukli2016-05-23
Publikujący Zdzisława Skiba - Administrator BIP 2016-05-23 14:08
Modyfikacja Zdzisława Skiba - Administrator BIP 2016-05-23 14:09
Ogłoszenie konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Wietrznie
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Dukli
Zatwierdził do publikacji Andrzej Bytnar - Burmistrz Dukli 2016-05-19
WytworzyłAndrzej Bytnar - Burmistrz Dukli2016-05-19
Publikujący Zdzisława Skiba - Administrator BIP 2016-05-19 09:53
Modyfikacja Zdzisława Skiba - Administrator BIP 2016-05-19 09:58
Ogłoszenie konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Głojscach
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Dukli
Zatwierdził do publikacji Andrzej Bytnar - Burmistrz Dukli 2016-05-19
WytworzyłAndrzej Bytnar - Burmistrz Dukli2016-05-19
Publikujący Zdzisława Skiba - Administrator BIP 2016-05-19 09:52
Modyfikacja Zdzisława Skiba - Administrator BIP 2016-05-19 09:57
Ogłoszenie konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Iwli
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Dukli
Zatwierdził do publikacji Andrzej Bytnar - Burmistrz Dukli 2016-05-19
WytworzyłAndrzej Bytnar - Burmistrz Dukli2016-05-19
Publikujący Zdzisława Skiba - Administrator BIP 2016-05-19 09:50
Modyfikacja Zdzisława Skiba - Administrator BIP 2016-05-19 09:55
Oferta realizacji zadania publicznego: „Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży propagującego trzeźwego i zdrowego stylu życia” w trybie małych zleceń na podstawie art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Dukli
Zatwierdził do publikacji Andrzej Bytnar - Burmistrz Dukli 2016-05-16
WytworzyłAndrzej Bytnar - Burmistrz Dukli2016-05-16
Publikujący Zdzisława Skiba - Administrator BIP 2016-05-16 13:25
Modyfikacja Zdzisława Skiba - Administrator BIP 2016-05-16 13:26
OGŁOSZENIE Burmistrza Dukli o powtórnym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chyrowa, Głojsce, Iwla – 2” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Dukli
Zatwierdził do publikacji Andrzej Bytnar - Burmistrz Dukli 2016-05-11
WytworzyłAndrzej Bytnar - Burmistrz Dukli2016-05-11
Publikujący Mirosław Matyka - Administrator BIP 2016-05-11 11:04
Modyfikacja Zdzisława Skiba - Administrator BIP 2016-05-18 14:16
Zawiadomienie o XXII sesji Rady Miejskiej w Dukli

Załączniki:

zawiadomienie o XXII sesji Plik doc 19.92 KB
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Dukli
Zatwierdził do publikacji Andrzej Bytnar - Burmistrz Dukli 2016-05-10
WytworzyłAndrzej Bytnar - Burmistrz Dukli2016-05-10
Publikujący Mirosław Matyka - Administrator BIP 2016-05-10 14:18
Modyfikacja Mirosław Matyka - Administrator BIP 2016-05-10 14:18
Ogłoszenie o powtórnym wyłożeniu do wgladu publicznego projektu mpzp Nadole Teodorówka 2
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Dukli
Zatwierdził do publikacji Andrzej Bytnar - Burmistrz Dukli 2016-04-26
WytworzyłAndrzej Bytnar - Burmistrz Dukli2016-04-26
Publikujący Mirosław Matyka - Administrator BIP 2016-04-26 10:58
Modyfikacja Mirosław Matyka - Administrator BIP 2016-05-04 13:32
Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 6/240 w Dukli oraz działek 3086 i 3137 w Iwli
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Dukli
Zatwierdził do publikacji Andrzej Bytnar - Burmistrz Dukli 2016-04-21
WytworzyłAndrzej Bytnar - Burmistrz Dukli2016-04-18
Publikujący Mirosław Matyka - Administrator BIP 2016-04-21 07:54
Modyfikacja Mirosław Matyka - Administrator BIP 2016-04-21 07:55
Zawiadomienie o XXI sesji Rady Miejskiej w Dukli

Załączniki:

zawiadomienie o XXI sesji Plik doc 20.43 KB
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Dukli
Zatwierdził do publikacji Andrzej Bytnar - Burmistrz Dukli 2016-04-21
WytworzyłAndrzej Bytnar - Burmistrz Dukli2016-04-21
Publikujący Mirosław Matyka - Administrator BIP 2016-04-21 07:29
Modyfikacja Mirosław Matyka - Administrator BIP 2016-04-22 07:30
Ogłoszenie II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Równem obejmującej działkę nr 397/7 wraz z budynkiem usługowym
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Dukli
Zatwierdził do publikacji Andrzej Bytnar - Burmistrz Dukli 2016-04-12
WytworzyłAndrzej Bytnar - Burmistrz Dukli2016-04-11
Publikujący Mirosław Matyka - Administrator BIP 2016-04-12 09:29
Modyfikacja Mirosław Matyka - Administrator BIP 2016-04-12 09:30
Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę działek 2104, 5007 i 5096 w Łękach Dukielskich
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Dukli
Zatwierdził do publikacji Andrzej Bytnar - Burmistrz Dukli 2016-03-24
WytworzyłAndrzej Bytnar - Burmistrz Dukli2016-03-24
Publikujący Zdzisława Skiba - Administrator BIP 2016-03-25 07:20
Modyfikacja Zdzisława Skiba - Administrator BIP 2016-03-25 07:21
Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Dukli
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Dukli
Zatwierdził do publikacji Andrzej Bytnar - Burmistrz Dukli 2016-03-22
WytworzyłAndrzej Bytnar - Burmistrz Dukli2016-03-23
Publikujący Zdzisława Skiba - Administrator BIP 2016-03-23 07:44
Modyfikacja Zdzisława Skiba - Administrator BIP 2016-03-23 07:46
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy za rok 2015 Gminy Dukla z organizacjami pozarzadowymi oraz podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Dukli
WytworzyłAndrzej Bytnar - Burmistrz Dukli2016-02-18
Publikujący Zdzisława Skiba - Administrator BIP 2016-03-03 07:48
Modyfikacja Zdzisława Skiba - Administrator BIP 2016-03-03 07:51
O G Ł O S Z E N I E BURMISTRZA DUKLI o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO „LINIA ELEKTROENERGETYCZNA 110 KV”
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Dukli
WytworzyłAndrzej Bytnar - Burmistrz Dukli2016-03-03
Publikujący Zdzisława Skiba - Administrator BIP 2016-03-03 07:39
Modyfikacja Zdzisława Skiba - Administrator BIP 2016-03-09 08:27
O G Ł O S Z E N I E BURMISTRZA DUKLI o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY DUKLA
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Dukli
WytworzyłAndrzej Bytnar - Burmistrz Dukli2016-03-03
Publikujący Zdzisława Skiba - Administrator BIP 2016-03-03 07:38
Modyfikacja Zdzisława Skiba - Administrator BIP 2016-03-09 08:36
Ogłoszenie III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 587 w Zboiskach
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Dukli
WytworzyłAndrzej Bytnar - Burmistrz Dukli2016-02-16
Publikujący Zdzisława Skiba - Administrator BIP 2016-02-16 13:00
Modyfikacja Zdzisława Skiba - Administrator BIP 2016-02-16 13:01
Wybory uzupełniające ławników sądowych na lata 2016-2019
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Dukli
WytworzyłAndrzej Bytnar - Burmistrz Dukli2016-02-15
Publikujący Zdzisława Skiba - Administrator BIP 2016-02-15 12:20
Modyfikacja Zdzisława Skiba - Administrator BIP 2016-02-15 12:27
Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Dukli
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Dukli
WytworzyłAndrzej Bytnar - Burmistrz Dukli2016-02-12
Publikujący Zdzisława Skiba - Administrator BIP 2016-02-12 14:17
Modyfikacja Zdzisława Skiba - Administrator BIP 2016-02-12 14:18
Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomosci położonej w Równem obejmującej działkę nr 397/7 wraz zabudowaniami
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Dukli
WytworzyłAndrzej Bytnar - Burmistrz Dukli2016-01-18
Publikujący Zdzisława Skiba - Administrator BIP 2016-01-27 10:50
Modyfikacja Zdzisława Skiba - Administrator BIP 2016-01-27 10:52
Ogłoszenie o przystapieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Łęki Dukielskie, Wietrzno - 2 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Dukli
WytworzyłAndrzej Bytnar - Burmistrz Dukli2016-01-14
Publikujący Zdzisława Skiba - Administrator BIP 2016-01-15 12:59
Modyfikacja Zdzisława Skiba - Administrator BIP 2016-01-15 13:02
Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Dukli

Załączniki:

zawiadomienie o sesji Plik doc 19.64 KB
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Dukli
WytworzyłAndrzej Bytnar - Burmistrz Dukli2015-12-22
Publikujący Zdzisława Skiba - Administrator BIP 2015-12-22 13:43
Modyfikacja Zdzisława Skiba - Administrator BIP 2015-12-22 13:45
Ogłoszenie III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 6/288 w Dukli
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Dukli
WytworzyłAndrzej Bytnar - Burmistrz Dukli2015-12-17
Publikujący Zdzisława Skiba - Administrator BIP 2015-12-17 14:14
Modyfikacja Zdzisława Skiba - Administrator BIP 2015-12-17 14:17
Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości połozonej w Lipowicy obejmującej działki nr 426, 427 i 431
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Dukli
WytworzyłAndrzej Bytnar - Burmistrz Dukli2015-12-17
Publikujący Zdzisława Skiba - Administrator BIP 2015-12-17 14:12
Modyfikacja Zdzisława Skiba - Administrator BIP 2015-12-17 14:16
Konkurs projektów na rozwój sportu w Gminie Dukla w 2016 roku
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Dukli
WytworzyłAndrzej Bytnar - Burmistrz Dukli2015-12-03
Publikujący Mirosław Matyka - Administrator BIP 2015-12-04 14:32
Modyfikacja Zdzisława Skiba - Administrator BIP 2015-12-28 09:34
Konkurs na realizację zadań z zakresu pomocy społeczej
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Dukli
WytworzyłAndrzej Bytnar - Burmistrz Dukli2015-12-03
Publikujący Mirosław Matyka - Administrator BIP 2015-12-04 14:27
Modyfikacja Mirosław Matyka - Administrator BIP 2015-12-04 14:30
Konkurs na realizację zadania z zakresu "Dowóz dziecka niepełnosprawnego z terenu Gminy Dukla do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Krośnie"
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Dukli
WytworzyłAndrzej Bytnar - Burmistrz Dukli2015-12-03
Publikujący Mirosław Matyka - Administrator BIP 2015-12-04 14:20
Modyfikacja Mirosław Matyka - Administrator BIP 2015-12-04 14:25
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
Pr_rowne.jpg Plik image 28.74 MB
Ostatnio dodane
Treści
Newsletter
Urząd Miejski w Dukli, ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla , tel. (013) 432 91 00 , e-mail: gmina@dukla.pl
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.