Urząd Miejski w Dukli
bip.gov.pl
Jesteś tutaj:
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Od: Fraza:
Do: Treści archiwalne
Ogłoszenie III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 169 położonej w Tylawie
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Dukli
AutorAndrzej Bytnar - Burmistrz Dukli2015-11-26
Publikujący Mirosław Matyka - Administrator BIP 2015-11-26 08:01
Modyfikacja Mirosław Matyka - Administrator BIP 2015-11-26 08:02
Zawiadomienie o XVI sesji Rady Miejskiej w Dukli
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Dukli
AutorAndrzej Bytnar - Burmistrz Dukli2015-11-17
Publikujący Mirosław Matyka - Administrator BIP 2015-11-17 14:29
Modyfikacja Mirosław Matyka - Administrator BIP 2015-11-17 14:31
Dofinansowanie usuwania azbestu z terenu Gminy Dukla w 2015 roku
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Dukli
AutorAndrzej Bytnar - Burmistrz Dukli2015-11-16
Publikujący Mirosław Matyka - Administrator BIP 2015-11-16 11:35
Modyfikacja Mirosław Matyka - Administrator BIP 2015-11-16 11:36
Zawiadomienie o XIV sesji Rady Miejskiej w Dukli
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Dukli
AutorAndrzej Bytnar - Burmistrz Dukli2015-11-04
Publikujący Mirosław Matyka - Administrator BIP 2015-11-04 07:17
Modyfikacja Mirosław Matyka - Administrator BIP 2015-11-04 07:19
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki nr 1166/14 w Nadolu
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Dukli
AutorAndrzej Bytnar - Burmistrz Dukli2015-10-19
Publikujący Mirosław Matyka - Administrator BIP 2015-10-21 10:23
Modyfikacja Mirosław Matyka - Administrator BIP 2015-10-21 10:23
ZARZĄDZENIE NR 42/14 BURMISTRZA DUKLI z dnia 10 kwietnia 2014 r. w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Dukli
AutorAndrzej Bytnar - Burmistrz Dukli2014-04-10
Publikujący Mirosław Matyka - Administrator BIP 2015-10-14 12:36
Modyfikacja Mirosław Matyka - Administrator BIP 2015-10-14 12:36
OGŁOSZENIE BURMISTRZA DUKLI z dnia 15 października 2015r., o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Dukla.
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Dukli
AutorAndrzej Bytnar - Burmistrz Dukli2015-10-12
Publikujący Mirosław Matyka - Administrator BIP 2015-10-12 09:37
Modyfikacja Mirosław Matyka - Administrator BIP 2015-10-21 08:49
OGŁOSZENIE Burmistrza Dukli o powtórnym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Dukla
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Dukli
AutorAndrzej Bytnar - Burmistrz Dukli2015-10-12
Publikujący Mirosław Matyka - Administrator BIP 2015-10-12 09:34
Modyfikacja Mirosław Matyka - Administrator BIP 2015-10-21 08:14
O G Ł O S Z E N I E BURMISTRZA DUKLI o przystąpieniu do sporządzania zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Dukla. Miejscowego Planu Zagospodarowania przestrzennego „Linia elektroenergetyczna 110 kV”
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Dukli
AutorAndrzej Bytnar - Burmistrz Dukli2015-10-12
Publikujący Mirosław Matyka - Administrator BIP 2015-10-12 09:26
Modyfikacja Mirosław Matyka - Administrator BIP 2015-10-12 09:33
Ogłoszenie o sprzedaży agregatów prądotwórczych
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Dukli
AutorAndrzej Bytnar - Burmistrz Dukli2015-10-05
Publikujący Mirosław Matyka - Administrator BIP 2015-10-05 08:48
Modyfikacja Mirosław Matyka - Administrator BIP 2015-10-07 07:34
PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY DUKLA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART.3 UST. 3 USTAWY O POŻYTKU PUBLICZNYM I O WOLONTARIACIE, NA ROK 2016
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Dukli
AutorAndrzej Bytnar - Burmistrz Dukli2015-09-29
Publikujący Mirosław Matyka - Administrator BIP 2015-09-29 08:40
Modyfikacja Mirosław Matyka - Administrator BIP 2015-09-29 08:45
Ogłoszenie II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 587 w Zboiskach i 6/288 w Dukli
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Dukli
AutorAndrzej Bytnar - Burmistrz Dukli2015-09-28
Publikujący Mirosław Matyka - Administrator BIP 2015-09-28 09:02
Modyfikacja Mirosław Matyka - Administrator BIP 2015-09-28 09:02
OGŁOSZENIE Burmistrza Dukli o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Iwla, Chyrowa, Głojsce – 2” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Dukli
AutorAndrzej Bytnar - Burmistrz Dukli2015-09-23
Publikujący Mirosław Matyka - Administrator BIP 2015-09-23 12:43
Modyfikacja Mirosław Matyka - Administrator BIP 2015-10-08 10:10
OGŁOSZENIE Burmistrza Dukli o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Nadole, Teodorówka – 2” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Dukli
AutorAndrzej Bytnar - Burmistrz Dukli2015-09-23
Publikujący Mirosław Matyka - Administrator BIP 2015-09-23 12:25
Modyfikacja Mirosław Matyka - Administrator BIP 2015-10-14 12:18
Zawiadomienie o XIV sesji Rady Miejskiej w Dukli
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Dukli
AutorAndrzej Bytnar - Burmistrz Dukli2015-09-22
Publikujący Mirosław Matyka - Administrator BIP 2015-09-22 13:25
Modyfikacja Mirosław Matyka - Administrator BIP 2015-09-22 13:29
Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej - lokal Kościuszki 10/2 w Dukli
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Dukli
AutorAndrzej Bytnar - Burmistrz Dukli2015-09-22
Publikujący Mirosław Matyka - Administrator BIP 2015-09-22 12:01
Modyfikacja Mirosław Matyka - Administrator BIP 2015-09-22 12:03
Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokal Kościuszki 10/1
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Dukli
AutorAndrzej Bytnar - Burmistrz Dukli2015-09-22
Publikujący Mirosław Matyka - Administrator BIP 2015-09-22 09:18
Modyfikacja Mirosław Matyka - Administrator BIP 2015-09-22 12:06
Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem - Zboiska DL
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Dukli
AutorAndrzej Bytnar - Burmistrz Dukli2015-09-22
Publikujący Mirosław Matyka - Administrator BIP 2015-09-22 09:03
Modyfikacja Mirosław Matyka - Administrator BIP 2015-09-22 09:13
zawiadomienie o XIII sesji Rady Miejskiej w Dukli
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Dukli
AutorAndrzej Bytnar - Burmistrz Dukli2015-09-04
Publikujący Mirosław Matyka - Administrator BIP 2015-09-04 14:28
Modyfikacja Mirosław Matyka - Administrator BIP 2015-09-04 14:29
Oferta na realizacje zadania pn Martematyczno- Fizyczne Preteksty
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Dukli
AutorAndrzej Bytnar - Burmistrz Dukli2015-09-03
Publikujący Mirosław Matyka - Administrator BIP 2015-09-03 10:06
Modyfikacja Mirosław Matyka - Administrator BIP 2015-09-03 10:07
Ogłoszenia o II przetargu organizowanym na sprzedaż działek nr 58 w Równem, 915/2 w Teodorówce i 169 w Tylawie
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Dukli
AutorAndrzej Bytnar - Burmistrz Dukli2015-08-17
Publikujący Mirosław Matyka - Administrator BIP 2015-08-31 11:03
Modyfikacja Mirosław Matyka - Administrator BIP 2015-09-01 11:05
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejhscowego planu zagospodarowania przestrzennego Równe-2 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Dukli
AutorAndrzej Bytnar - Burmistrz Dukli2015-08-20
Publikujący Zdzisława Skiba - Administrator BIP 2015-08-26 14:21
Modyfikacja Zdzisława Skiba - Administrator BIP 2015-08-26 14:24
ZARZĄDZENIE NR 105/15 BURMISTRZA DUKLI z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Strategii Rozwoju Gminy Dukla na lata 2015-2022
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Dukli
AutorAndrzej Bytnar - Burmistrz Dukli2015-08-24
Publikujący Zdzisława Skiba - Administrator BIP 2015-08-24 14:22
Modyfikacja Zdzisława Skiba - Administrator BIP 2015-08-24 15:16
Oferta na realizacje zadania pn.” Szkolenie pozalekcyjne dzieci i młodzieży oraz współzawodnictwo w piłce nożnej” złożona w trybie artykułu 19a ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 roku ( Dz.U. z 2014 roku, poz.1118 z późniejszymi zmianami)

Załączniki:

Oferta Plik pdf 1.75 MB
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Dukli
AutorAndrzej Bytnar - Burmistrz Dukli2015-08-18
Publikujący Zdzisława Skiba - Administrator BIP 2015-08-18 14:32
Modyfikacja Zdzisława Skiba - Administrator BIP 2015-08-18 14:34
ogłoszenie o przetargu Nowa Wieś, Głojsce
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Dukli
AutorAndrzej Bytnar - Burmistrz Dukli2015-06-12
Publikujący Mirosław Matyka - Administrator BIP 2015-08-06 14:48
Modyfikacja Mirosław Matyka - Administrator BIP 2015-06-19 14:50
Zawiadomienie o XII sesji Rady Miejskiej w Dukli
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Dukli
AutorAndrzej Bytnar - Burmistrz Dukli2015-07-24
Publikujący Zdzisława Skiba - Administrator BIP 2015-07-24 12:13
Modyfikacja Zdzisława Skiba - Administrator BIP 2015-07-24 12:14
“ Ogłoszenie przetargu na sprzedaż działek nr: 168 położonej w Zawadce Rymanowskiej , 587 położonej w Zboiskach , 74 – zabudowanej położonej w Zboiskach i 6/288 położonej w Dukli “
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Dukli
AutorAndrzej Bytnar - Burmistrz Dukli2015-07-22
Publikujący Zdzisława Skiba - Administrator BIP 2015-07-22 12:34
Modyfikacja Zdzisława Skiba - Administrator BIP 2015-07-22 12:35
Zawiadomienie o XI sesji Rady Miejskiej w Dukli
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Dukli
AutorAndrzej Bytnar - Burmistrz Dukli2015-06-29
Publikujący Mirosław Matyka - Administrator BIP 2015-06-30 08:07
Modyfikacja Mirosław Matyka - Administrator BIP 2015-06-30 08:09
Zawiadomienie o X sesji Rady Miejskiej
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Dukli
AutorAndrzej Bytnar - Burmistrz Dukli2015-06-22
Publikujący Mirosław Matyka - Administrator BIP 2015-06-22 13:42
Modyfikacja Mirosław Matyka - Administrator BIP 2015-06-22 13:44
ZARZĄDZENIE NR 76/15 BURMISTRZA DUKLI z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu projektów na rozwój sportu w Gminie Dukla w 2015 roku
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Dukli
AutorAndrzej Bytnar - Burmistrz Dukli2015-06-16
Publikujący Mirosław Matyka - Administrator BIP 2015-06-19 07:30
Modyfikacja Mirosław Matyka - Administrator BIP 2015-06-19 14:43
Zawiadomienie o IX sesji Rady Miejskiej w Dukli
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Dukli
AutorAndrzej Bytnar - Burmistrz Dukli2015-06-01
Publikujący Mirosław Matyka - Administrator BIP 2015-06-01 13:37
Modyfikacja Mirosław Matyka - Administrator BIP 2015-06-01 13:39
ZARZĄDZENIE NR 69/15 BURMISTRZA DUKLI z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie odwołania pogotowia przeciwpowodziowego na terenie Gminy Dukla
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Dukli
AutorAndrzej Bytnar - Burmistrz Dukli2015-05-28
Publikujący Mirosław Matyka - Administrator BIP 2015-05-28 13:00
Modyfikacja Mirosław Matyka - Administrator BIP 2015-05-28 13:01
ZARZĄDZENIE NR 67 BURMISTRZA DUKLI z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego na terenie Gminy Dukla
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Dukli
AutorAndrzej Bytnar - Burmistrz Dukli2015-05-27
Publikujący Mirosław Matyka - Administrator BIP 2015-05-27 11:03
Modyfikacja Mirosław Matyka - Administrator BIP 2015-05-27 11:04
Zawiadomienie o VIII sesji Rady Miejskiej
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Dukli
AutorAndrzej Bytnar - Burmistrz Dukli2015-05-19
Publikujący Mirosław Matyka - Administrator BIP 2015-05-19 08:29
Modyfikacja Mirosław Matyka - Administrator BIP 2015-05-19 08:32
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY ZA ROK 2014 GMINY DUKLA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ Z PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W USTAWIE O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE.
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Dukli
AutorAndrzej Bytnar - Burmistrz Dukli2015-03-31
Publikujący Mirosław Matyka - Administrator BIP 2015-04-28 07:27
Modyfikacja Mirosław Matyka - Administrator BIP 2015-04-28 07:28
INFORMACJA DLA WYBORCÓW O UDZIALE W GŁOSOWANIU W WYBORACH PREZYDENTA RP W DNIU 10 MAJA 2015R.
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Dukli
AutorAndrzej Bytnar - Burmistrz Dukli2015-04-21
Publikujący Mirosław Matyka - Administrator BIP 2015-04-21 10:14
Modyfikacja Mirosław Matyka - Administrator BIP 2015-04-21 10:16
ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY DUKLA ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 DO 31 GRUDNIA 2014
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Dukli
AutorAndrzej Bytnar - Burmistrz Dukli2015-04-02
Publikujący Mirosław Matyka - Administrator BIP 2015-04-20 08:25
Modyfikacja Mirosław Matyka - Administrator BIP 2015-04-20 08:35
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze „ MŁODSZY REFERENT DO SPRAW INFORMACJI TURYSTYCZNEJ”
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Dukli
AutorAndrzej Bytnar - Burmistrz Dukli2015-04-20
Publikujący Mirosław Matyka - Administrator BIP 2015-04-20 08:17
Modyfikacja Mirosław Matyka - Administrator BIP 2015-05-08 14:48
OGŁOSZENIE Burmistrza Dukli o powtórnym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Równe wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Dukli
AutorAndrzej Bytnar - Burmistrz Dukli2015-04-16
Publikujący Mirosław Matyka - Administrator BIP 2015-04-16 10:50
Modyfikacja Mirosław Matyka - Administrator BIP 2015-04-20 13:55
ogłoszenie przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Dukli obejmujących działki nr 252/26, 252/37 i 1/10 część 252/38; 252/25, 252/36 i 1/10 część 252/38; 252/24, 252/35 i 1/10 część 252/38; 252/23, 252/34 i 1/10 część 252/38 – zabudowana garażem ; 252/22, 252/33 i 1/10 część 252/38 – zabud
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Dukli
AutorMirosław Matyka - Inspektor2015-02-24
Publikujący Mirosław Matyka - Administrator BIP 2015-02-24 08:15
Modyfikacja Mirosław Matyka - Administrator BIP 2015-02-24 08:15
ogłoszenie III przetargu na sprzedaż działki nr 361 w Zboiskach
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Dukli
AutorMirosław Matyka - Inspektor2015-02-24
Publikujący Mirosław Matyka - Administrator BIP 2015-02-24 08:13
Modyfikacja Mirosław Matyka - Administrator BIP 2015-02-24 08:14
ogłoszenie przetargu na dzierżawę działek 138, 144, 145, 146/2 i 147 w Zawadce Rymanowskiej”
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Dukli
AutorMirosław Matyka - Inspektor2015-02-24
Publikujący Mirosław Matyka - Administrator BIP 2015-02-24 08:11
Modyfikacja Mirosław Matyka - Administrator BIP 2015-02-24 08:12
Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Dukli w dniu 24 lutego 2015 r.

Załączniki:

Zawiadomienie o sesji Plik doc 17.03 KB
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Dukli
AutorAndrzej Bytnar - Burmistrz Dukli2015-02-13
Publikujący Zdzisława Skiba - Administrator BIP 2015-02-17 14:12
Modyfikacja Zdzisława Skiba - Administrator BIP 2015-02-17 14:24
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze "księgowy"
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Dukli
AutorAndrzej Bytnar - Burmistrz Dukli2015-01-23
Publikujący Zdzisława Skiba - Administrator BIP 2015-01-23 14:39
Modyfikacja Zdzisława Skiba - Administrator BIP 2015-02-10 10:08
Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Dukli w dniu 29 stycznia 2015 r.

Załączniki:

zawiadomienie o sesji Plik doc 16.86 KB
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Dukli
AutorRada Miejska w Dukli2015-01-21
Publikujący Zdzisława Skiba - Administrator BIP 2015-01-22 13:22
Modyfikacja Zdzisława Skiba - Administrator BIP 2015-01-22 13:24
Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Dukla wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowi.azań
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Dukli
AutorAndrzej Bytnar - Burmistrz Dukli2015-01-21
Publikujący Zdzisława Skiba - Administrator BIP 2015-01-21 11:07
Modyfikacja Zdzisława Skiba - Administrator BIP 2015-01-21 11:11
Oferta na realizacje zadania pn."Organizacja czasu wolnego dzieciom i młodzieży propagującego idee trzeźwego oraz zdrowego stylu zycias"

Załączniki:

Oferta Plik pdf 3.09 MB
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Dukli
AutorAndrzej Bytnar - Burmistrz Dukli2015-01-14
Publikujący Zdzisława Skiba - Administrator BIP 2015-01-14 07:51
Modyfikacja Zdzisława Skiba - Administrator BIP 2015-01-14 07:52
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizcaję zadań publicznych Gminy Dukla w 2015 roku przez podmioty określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolantariacie
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Dukli
AutorAndrzej Bytnar - Burmistrz Dukli2015-01-07
Publikujący Zdzisława Skiba - Administrator BIP 2015-01-09 09:51
Modyfikacja Zdzisława Skiba - Administrator BIP 2015-02-13 09:30
Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Dukli w dniu 30 grudnia 2014 r.

Załączniki:

Zawiadomienie Plik doc 16.61 KB
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Dukli
AutorAndrzej Bytnar - Burmistrz Dukli2014-12-22
Publikujący Zdzisława Skiba - Administrator BIP 2014-12-22 14:30
Modyfikacja Zdzisława Skiba - Administrator BIP 2014-12-22 14:38
Projekt uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Dukla na 2015 rok
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Dukli
AutorAndrzej Bytnar - Burmistrz Dukli2014-12-19
Publikujący Zdzisława Skiba - Administrator BIP 2014-12-19 13:31
Modyfikacja Zdzisława Skiba - Administrator BIP 2014-12-19 14:39
Ogłoszenie konkursu na realizację zadania własnego Gminy Dukla z zakresu rozwoju sportu w 2015 roku
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Dukli
AutorAndrzej Bytnar - Burmistrz Dukli2014-12-12
Publikujący Zdzisława Skiba - Administrator BIP 2014-12-12 13:35
Modyfikacja Mirosław Matyka - Administrator BIP 2015-07-06 12:32
Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Dukli w dniu 18 grudnia 2014 r.

Załączniki:

zawiadomienie o sesji Plik doc 16.93 KB
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Dukli
AutorAndrzej Bytnar - Burmistrz Dukli2014-12-10
Publikujący Zdzisława Skiba - Administrator BIP 2014-12-10 11:45
Modyfikacja Zdzisława Skiba - Administrator BIP 2014-12-11 11:46
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania pn."Dowóz dziecka niepełnosprawenego z terenu Gminy Dukla do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychiowawczego w Krośnie".
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Dukli
AutorAndrzej Bytnar - Burmistrz Dukli2014-11-28
Publikujący Zdzisława Skiba - Administrator BIP 2014-11-28 08:50
Modyfikacja Zdzisława Skiba - Administrator BIP 2014-12-31 11:11
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Dukli
AutorAndrzej Bytnar - Burmistrz Dukli2014-11-28
Publikujący Zdzisława Skiba - Administrator BIP 2014-11-28 08:40
Modyfikacja Zdzisława Skiba - Administrator BIP 2014-12-31 11:12
Ogłoszenie przetargu na sprzedaż działki nr 2400 w Łekach Dukielskich i działki 535/2 w Lipowicy

Załączniki:

Ogłoszenie o przetargu Plik doc 36.00 KB
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Dukli
AutorAndrzej Bytnar - Burmistrz Dukli2014-11-25
Publikujący Zdzisława Skiba - Administrator BIP 2014-11-25 14:25
Modyfikacja Zdzisława Skiba - Administrator BIP 2014-11-25 14:26
Ogłoszenie II przetargu na sprzedaż działki nr 361 w Zboiskach

Załączniki:

Ogłoszenie o przetargu Plik doc 33.50 KB
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Dukli
AutorAndrzej Bytnar - Burmistrz Dukli2014-11-25
Publikujący Zdzisława Skiba - Administrator BIP 2014-11-25 14:23
Modyfikacja Zdzisława Skiba - Administrator BIP 2014-11-25 14:24
Powiadomienie o terminie I sesji nowo wybranej Rady Miejskiej w Dukli

Załączniki:

Zawiadomienie o sesji Plik doc 14.93 KB
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Dukli
AutorAndrzej Bytnar - Burmistrz Dukli2014-11-25
Publikujący Zdzisława Skiba - Administrator BIP 2014-11-25 12:00
Modyfikacja Zdzisława Skiba - Administrator BIP 2014-11-25 12:01
Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Dukli w dniu 7 listopada 2014 r.

Załączniki:

Zawiadomienie o sesji Plik doc 16.15 KB
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Dukli
AutorAndrzej Bytnar - Burmistrz Dukli2014-10-30
Publikujący Zdzisława Skiba - Administrator BIP 2014-10-30 09:11
Modyfikacja Zdzisława Skiba - Administrator BIP 2014-10-30 09:12
Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Dukli w dniu 28 października 2014 r.

Załączniki:

Zawiadomienie o sesji Plik doc 16.58 KB
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Dukli
AutorAndrzej Bytnar - Burmistrz Dukli2014-10-21
Publikujący Zdzisława Skiba - Administrator BIP 2014-10-21 13:55
Modyfikacja Zdzisława Skiba - Administrator BIP 2014-10-21 14:00
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w rzeszowie z dnia 8 października 2014 r.

Załączniki:

Obwieszczenie Plik image 1.38 MB
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Dukli
AutorAndrzej Bytnar - Burmistrz Dukli2014-10-14
Publikujący Zdzisława Skiba - Administrator BIP 2014-10-14 07:24
Modyfikacja Zdzisława Skiba - Administrator BIP 2014-10-14 07:26
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennnego Miasta i Gminy Dukla
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Dukli
AutorAndrzej Bytnar - Burmistrz Dukli2014-10-13
Publikujący Zdzisława Skiba - Administrator BIP 2014-10-13 13:25
Modyfikacja Zdzisława Skiba - Administrator BIP 2014-10-13 13:31
Projekt programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Dukli
AutorAndrzej Bytnar - Burmistrz Dukli2014-10-02
Publikujący Zdzisława Skiba - Administrator BIP 2014-10-02 14:25
Modyfikacja Zdzisława Skiba - Administrator BIP 2014-10-02 14:28
Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 97/1 położonej w Chyrowej

Załączniki:

Ogloszenie o przetargu Plik doc 34.00 KB
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Dukli
AutorAndrzej Bytnar - Burmistrz Dukli2014-09-26
Publikujący Zdzisława Skiba - Administrator BIP 2014-09-26 14:26
Modyfikacja Zdzisława Skiba - Administrator BIP 2014-09-26 14:26
Ogłoszenie II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek nr 98 i 100/6 położonych w Chyrowej

Załączniki:

Ogłoszenie Plik doc 38.00 KB
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Dukli
AutorAndrzej Bytnar - Burmistrz Dukli2014-09-26
Publikujący Zdzisława Skiba - Administrator BIP 2014-09-26 14:21
Modyfikacja Zdzisława Skiba - Administrator BIP 2014-09-26 14:22
Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Dukli w dniu 29 września 2014 r.

Załączniki:

Zawiadomienie o sesji Plik doc 16.36 KB
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Dukli
AutorRada Miejska w Dukli2014-09-22
Publikujący Zdzisława Skiba - Administrator BIP 2014-09-22 08:34
Modyfikacja Zdzisława Skiba - Administrator BIP 2014-09-22 08:34
Oferta na realizację zadania pn."Piłka nozna jako sposób na ciekawie i aktywnie spędzony czas wolny" złozone w trybie ar.19a ustawy z dnia 24 kwiwetnia 2003 r. o działalnosci pożytku publicznego i o wolantariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz.1536 z późn.zm.)

Załączniki:

Oferta na realizację zadania Plik pdf 10.94 MB
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Dukli
AutorAndrzej Bytnar - Burmistrz Dukli2014-09-11
Publikujący Zdzisława Skiba - Administrator BIP 2014-09-11 14:37
Modyfikacja Zdzisława Skiba - Administrator BIP 2014-09-11 14:39
Oferta na realizację zadania pn."Z tenisem na Ty" złozona w trybie art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 20103 r. o działalności pożytku publicznego i o wolantariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz.1536 z póżn.zm)

Załączniki:

Oferta na realizację zadania Plik pdf 2.02 MB
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Dukli
AutorAndrzej Bytnar - Burmistrz Dukli2014-09-09
Publikujący Zdzisława Skiba - Administrator BIP 2014-09-09 14:34
Modyfikacja Zdzisława Skiba - Administrator BIP 2014-09-09 14:35
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działki nr 915/1 w Teodorówce oraz działek nr 347, 354, 361 i 380 w Zboiskach

Załączniki:

Ogłoszenie o przetargu Plik doc 39.00 KB
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Dukli
AutorAndrzej Bytnar - Burmistrz Dukli2014-08-27
Publikujący Zdzisława Skiba - Administrator BIP 2014-08-27 08:20
Modyfikacja Zdzisława Skiba - Administrator BIP 2014-08-27 08:21
Ogłoszenie Burmistrza Dukli o wyłożeniu do publicznego wgldu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Równe wraz z prognozą oddziałuywania na środowisko
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Dukli
AutorAndrzej Bytnar - Burmistrz Dukli2014-08-22
Publikujący Zdzisława Skiba - Administrator BIP 2014-08-22 08:28
Modyfikacja Zdzisława Skiba - Administrator BIP 2014-08-28 12:01
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie o przyjęciu planów ochronnych dla obszarów Natura 2000

Załączniki:

Obwieszczenie RDOŚ Plik pdf 1.22 MB
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Dukli
AutorAndrzej Bytnar - Burmistrz Dukli2014-08-21
Publikujący Zdzisława Skiba - Administrator BIP 2014-08-21 10:39
Modyfikacja Zdzisława Skiba - Administrator BIP 2014-08-21 10:40
Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Dukli w dniu 28 sierpnia 2014 r.

Załączniki:

Zawiadomienie o sesji Plik doc 50.00 KB
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Dukli
AutorAndrzej Bytnar - Burmistrz Dukli2014-08-21
Publikujący Zdzisława Skiba - Administrator BIP 2014-08-21 09:58
Modyfikacja Zdzisława Skiba - Administrator BIP 2014-08-21 10:37
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działek nr 471 i 472 w Zboiskach oraz działki nr 1166/10 w Nadolu

Załączniki:

Ogloszenie o przetargu Plik doc 35.50 KB
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Dukli
AutorAndrzej Bytnar - Burmistrz Dukli2014-07-17
Publikujący Zdzisława Skiba - Administrator BIP 2014-07-17 12:21
Modyfikacja Zdzisława Skiba - Administrator BIP 2014-07-17 12:26
Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Dukli w dniu 8 lipca 2014 r.

Załączniki:

Zawiadomienie o sesji Plik doc 49.50 KB
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Dukli
AutorRada Miejska w Dukli2014-07-04
Publikujący Zdzisława Skiba - Administrator BIP 2014-07-04 08:29
Modyfikacja Zdzisława Skiba - Administrator BIP 2014-07-04 08:31
Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Dukli w dniu 5 lipca 2014 r.

Załączniki:

Zawiadomienie o sesji Plik doc 49.00 KB
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Dukli
AutorRada Miejska w Dukli2014-06-27
Publikujący Zdzisława Skiba - Administrator BIP 2014-06-27 12:49
Modyfikacja Zdzisława Skiba - Administrator BIP 2014-06-27 12:50
Ogłoszenie o naborze na stanowisko informatyka.

Załączniki:

ogłoszenie o naborze Plik doc 68.00 KB
Informacja o wynikach naboru Plik pdf 278.99 KB
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Dukli
AutorAndrzej Bytnar - Burmistrz Dukli2014-06-13
Publikujący Zdzisława Skiba - Administrator BIP 2014-06-13 14:12
Modyfikacja Zdzisława Skiba - Administrator BIP 2014-07-04 11:44
Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Dukli w dniu 18 czerwca 2014 r.

Załączniki:

Zawiadomienie o sesji Plik doc 51.50 KB
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Dukli
AutorAndrzej Bytnar - Burmistrz Dukli2014-06-11
Publikujący Zdzisława Skiba - Administrator BIP 2014-06-11 08:58
Modyfikacja Zdzisława Skiba - Administrator BIP 2014-06-11 08:59
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działek Nr 98 i 100/6 położonych w Chyrowej

Załączniki:

Ogłoszenie o przetargu Plik doc 34.00 KB
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Dukli
AutorAndrzej Bytnar - Burmistrz Dukli2014-05-26
Publikujący Zdzisława Skiba - Administrator BIP 2014-05-26 14:13
Modyfikacja Zdzisława Skiba - Administrator BIP 2014-05-26 14:13
Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Dukli w dniu 27 maja 2014 r.

Załączniki:

zawiadomienie o sesji Plik doc 51.50 KB
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Dukli
AutorAndrzej Bytnar - Burmistrz Dukli2014-05-20
Publikujący Zdzisława Skiba - Administrator BIP 2014-05-20 12:58
Modyfikacja Zdzisława Skiba - Administrator BIP 2014-05-20 12:59
Alarm przeciwpowodziowy na terenie Gminy Dukla
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Dukli
AutorAndrzej Bytnar - Burmistrz Dukli2014-05-16
Publikujący Zdzisława Skiba - Administrator BIP 2014-05-16 12:02
Modyfikacja Zdzisława Skiba - Administrator BIP 2014-05-19 11:11
Sprawozdanie za rok 2013 z realizacji Programu współpracy Gminy Dukla z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pozytku publicznego i o wolantariacie

Załączniki:

Sprawozdanie za rok 2013 Plik pdf 229.83 KB
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Dukli
AutorAndrzej Bytnar - Burmistrz Dukli2014-05-09
Publikujący Zdzisława Skiba - Administrator BIP 2014-05-09 08:31
Modyfikacja Zdzisława Skiba - Administrator BIP 2014-05-09 08:31
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonych w Jasionce i Tylawie

Załączniki:

Ogłoszenie o przetargu Plik doc 38.00 KB
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Dukli
AutorAndrzej Bytnar - Burmistrz Dukli2014-04-25
Publikujący Zdzisława Skiba - Administrator BIP 2014-04-25 08:20
Modyfikacja Zdzisława Skiba - Administrator BIP 2014-04-25 08:21
Ogłoszenie w sprawie naboru w ramach projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Dukla".
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Dukli
AutorAndrzej Bytnar - Burmistrz Dukli2014-04-01
Publikujący Zdzisława Skiba - Administrator BIP 2014-04-01 13:44
Modyfikacja Zdzisława Skiba - Administrator BIP 2014-06-04 10:47
Oferta na zaplanowanie i wykonanie działań informacyjno-promocyjnych projektu pn.Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Dukla".
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Dukli
AutorAndrzej Bytnar - Burmistrz Dukli2014-03-26
Publikujący Zdzisława Skiba - Administrator BIP 2014-03-26 11:11
Modyfikacja Zdzisława Skiba - Administrator BIP 2014-04-09 14:44
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie o sporządzeniu projektu planu zadań ochronnych dla obszaru natura 2000 Łysa Góra

Załączniki:

Obwieszczenie RDOŚ Plik pdf 1.27 MB
pismo RDOŚ Plik pdf 772.58 KB
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Dukli
AutorAndrzej Bytnar - Burmistrz Dukli2014-03-26
Publikujący Zdzisława Skiba - Administrator BIP 2014-03-26 11:00
Modyfikacja Zdzisława Skiba - Administrator BIP 2014-03-26 11:03
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie o sporządzeniu projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Jasiołka

Załączniki:

Obwieszczenie RDOŚ Plik pdf 1.28 MB
pismo RDOŚ Plik pdf 654.58 KB
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Dukli
AutorAndrzej Bytnar - Burmistrz Dukli2014-03-26
Publikujący Zdzisława Skiba - Administrator BIP 2014-03-26 10:36
Modyfikacja Zdzisława Skiba - Administrator BIP 2014-03-26 10:40
Procedura udziału społeczeństwa w postępowaniu o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia "Budowa pięciu elektrowni wiatrowych w miejscowości Równe".

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 920.29 KB
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Dukli
AutorAndrzej Bytnar - Burmistrz Dukli2014-03-11
Publikujący Zdzisława Skiba - Administrator BIP 2014-03-11 13:08
Modyfikacja Zdzisława Skiba - Administrator BIP 2014-03-11 13:09
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego zu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego pn."Obchody roku Św.Jana z Dukli - patrona Polski"
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Dukli
AutorAndrzej Bytnar - Burmistrz Dukli2014-03-06
Publikujący Zdzisława Skiba - Administrator BIP 2014-03-06 11:37
Modyfikacja Zdzisława Skiba - Administrator BIP 2014-04-02 08:26
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nadole, Teodorówka-2 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Załączniki:

Ogłoszenie Plik doc 31.00 KB
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Dukli
AutorAndrzej Bytnar - Burmistrz Dukli2014-03-04
Publikujący Zdzisława Skiba - Administrator BIP 2014-03-04 14:34
Modyfikacja Zdzisława Skiba - Administrator BIP 2014-03-04 14:36
Akcja "Zaszczep w sobie chęć szczepienia".
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Dukli
AutorAndrzej Bytnar - Burmistrz Dukli2014-03-03
Publikujący Zdzisława Skiba - Administrator BIP 2014-03-03 14:19
Modyfikacja Zdzisława Skiba - Administrator BIP 2014-03-03 14:28
Informacja na temat realizacji programu pn."Program wyrównywania róznic między regionami II" na 2014 rok

Załączniki:

Informacja o realizacji projektu Plik pdf 904.86 KB
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Dukli
AutorAndrzej Bytnar - Burmistrz Dukli2014-03-03
Publikujący Zdzisława Skiba - Administrator BIP 2014-03-03 14:16
Modyfikacja Zdzisława Skiba - Administrator BIP 2014-03-03 14:17
Obwieszczenie Regionalnergo Dyrektora Ochrony Środiwiska o możliwości zapoznania się z projektem planu zadan ochronnych dla Obszary Natura 2000 Trzciasna

Załączniki:

Pismo RDOŚ Plik pdf 737.08 KB
Obwieszczenie RDOŚ Plik pdf 937.72 KB
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Dukli
AutorAndrzej Bytnar - Burmistrz Dukli2014-02-24
Publikujący Zdzisława Skiba - Administrator BIP 2014-02-24 12:48
Modyfikacja Zdzisława Skiba - Administrator BIP 2014-02-24 12:50
Informacja na temat realizacji programu pn."Program wyrównywania róznic między regionami II" na 2014 rok
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Dukli
AutorAndrzej Bytnar - Burmistrz Dukli2014-02-24
Publikujący Zdzisława Skiba - Administrator BIP 2014-02-24 10:56
Modyfikacja Zdzisława Skiba - Administrator BIP 2014-02-24 10:58
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości w Równem i Dukli

Załączniki:

Ogłoszenie o przetargu Plik doc 34.00 KB
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Dukli
AutorAndrzej Bytnar - Burmistrz Dukli2014-02-24
Publikujący Zdzisława Skiba - Administrator BIP 2014-02-24 07:33
Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji koordynatora projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Dukla"

Załączniki:

Zapytanie ofertowe Plik doc 109.55 KB
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Dukli
AutorAndrzej Bytnar - Burmistrz Dukli2014-02-21
Publikujący Zdzisława Skiba - Administrator BIP 2014-02-21 14:20
Modyfikacja Zdzisława Skiba - Administrator BIP 2014-02-21 14:23
Opinia RIO w Rzeszowie w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Gminy Dukla na 2014 rok
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Dukli
AutorAndrzej Bytnar - Burmistrz Dukli2014-02-17
Publikujący Zdzisława Skiba - Administrator BIP 2014-02-17 09:54
Modyfikacja Zdzisława Skiba - Administrator BIP 2014-02-17 09:57
Opinia RIO w Rzeszowie w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Dukla, wynikajacej z planowanych i zaciągnietych zobowiazań
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Dukli
AutorAndrzej Bytnar - Burmistrz Dukli2014-02-17
Publikujący Zdzisława Skiba - Administrator BIP 2014-02-17 09:48
Modyfikacja Zdzisława Skiba - Administrator BIP 2014-02-17 09:58
Konsultacje w sprawie "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dukla w 2014 r.
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Dukli
AutorAndrzej Bytnar - Burmistrz Dukli2014-02-11
Publikujący Zdzisława Skiba - Administrator BIP 2014-02-11 14:17
Modyfikacja Zdzisława Skiba - Administrator BIP 2014-02-11 14:24
Ogłoszenie Burmistrza Dukli o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Łeki Dukielskie, Wietrzno wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Dukli
AutorAndrzej Bytnar - Burmistrz Dukli2014-02-10
Publikujący Zdzisława Skiba - Administrator BIP 2014-02-10 14:06
Modyfikacja Zdzisława Skiba - Administrator BIP 2014-02-10 14:31
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Iwla, Chyrowa, Głojsce-2 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Załączniki:

ogłoszenie Plik doc 31.50 KB
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Dukli
AutorAndrzej Bytnar - Burmistrz Dukli2014-02-07
Publikujący Zdzisława Skiba - Administrator BIP 2014-02-07 14:12
Modyfikacja Zdzisława Skiba - Administrator BIP 2014-02-07 14:13
Informacja o planowanej realizacji przedsięwzięcia pn.: Składowanie zużytego paliwa jądrowego w Mochovcach".

Załączniki:

pismo RDOŚ Plik image 996.83 KB
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Dukli
AutorAndrzej Bytnar - Burmistrz Dukli2014-02-07
Publikujący Zdzisława Skiba - Administrator BIP 2014-02-07 12:40
Modyfikacja Zdzisława Skiba - Administrator BIP 2014-02-07 12:42
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Dukla w 2014 roku przez podmioty okreslone w ustawie o działalności pozytku publicznego i o wolantariacie
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Dukli
AutorAndrzej Bytnar - Burmistrz Dukli2014-02-06
Publikujący Zdzisława Skiba - Administrator BIP 2014-02-06 13:51
Modyfikacja Zdzisława Skiba - Administrator BIP 2014-03-17 13:13
Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Dukli
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Dukli
AutorRada Miejska w Dukli2014-01-23
Publikujący Zdzisława Skiba - Administrator BIP 2014-01-23 07:29
Modyfikacja Zdzisława Skiba - Administrator BIP 2014-01-23 07:30
Konkurs projektów na realizację zadania własnego Gminy Dukla z zakresu rozwoju sportu w 2014 roku
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Dukli
AutorAndrzej Bytnar - Burmistrz Dukli2014-01-10
Publikujący Zdzisława Skiba - Administrator BIP 2014-01-10 09:32
Modyfikacja Zdzisława Skiba - Administrator BIP 2014-02-06 13:46
Oferta z własnej inicjatywy Uczniowskiego Klubu Sportowego "Rekord" w Iwli

Załączniki:

Oferta Plik pdf 359.86 KB
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Dukli
AutorAndrzej Bytnar - Burmistrz Dukli2014-01-09
Publikujący Zdzisława Skiba - Administrator BIP 2014-01-09 14:16
Modyfikacja Zdzisława Skiba - Administrator BIP 2014-01-09 14:17
Uchwała RIO w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dukla

Załączniki:

Opinia RIO Plik pdf 2.14 MB
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Dukli
AutorAndrzej Bytnar - Burmistrz Dukli2014-01-03
Publikujący Zdzisława Skiba - Administrator BIP 2014-01-03 12:43
Modyfikacja Zdzisława Skiba - Administrator BIP 2014-01-03 12:47
Uchwała RIO w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Dukla na rok 2014

Załączniki:

Opinia RIO Plik pdf 2.19 MB
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Dukli
AutorAndrzej Bytnar - Burmistrz Dukli2014-01-03
Publikujący Zdzisława Skiba - Administrator BIP 2014-01-03 12:42
Modyfikacja Zdzisława Skiba - Administrator BIP 2014-01-03 12:47
Konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania pn. "Dowóż dziecka niepełnosprawnego z terenu Gminy Dukla do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Krośnie"
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Dukli
AutorAndrzej Bytnar - Burmistrz Dukli2013-12-04
Publikujący Zdzisława Skiba - Administrator BIP 2013-12-04 13:47
Modyfikacja Zdzisława Skiba - Administrator BIP 2013-12-31 10:46
zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Dukli
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Dukli
AutorRada Miejska w Dukli2013-12-03
Publikujący Zdzisława Skiba - Administrator BIP 2013-12-03 08:52
Ogłoszenie konsultacji projektu "Programu współpracy Gminy Dukla z organizacjami pozarządowymi"
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Dukli
AutorAndrzej Bytnar - Burmistrz Dukli2013-11-04
Publikujący Zdzisława Skiba - Administrator BIP 2013-11-07 14:41
Modyfikacja Zdzisława Skiba - Administrator BIP 2013-11-07 14:47
Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości z mienia komunalnego Gminy Dukla

Załączniki:

Ogłoszenie o przetargu Plik doc 27.00 KB
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Dukli
AutorAndrzej Bytnar - Burmistrz Dukli2013-10-28
Publikujący Zdzisława Skiba - Administrator BIP 2013-10-28 09:32
Modyfikacja Zdzisława Skiba - Administrator BIP 2013-10-28 09:33
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność mienia komunalnego Gminy Dukla: budynek usługowy w miejscowości Równe, ul.Pocztowa 30

Załączniki:

Ogłoszenie o przetargu Plik doc 34.00 KB
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Dukli
AutorAndrzej Bytnar - Burmistrz Dukli2013-10-24
Publikujący Zdzisława Skiba - Administrator BIP 2013-10-24 14:24
Modyfikacja Zdzisława Skiba - Administrator BIP 2013-10-24 14:25
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia " Budowa stacji demontażu pojazdów wraz z całą infrastrukturą techniczną " w miejscowości Równe

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 156.82 KB
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Dukli
AutorAndrzej Bytnar - Burmistrz Dukli2013-10-07
Publikujący Zdzisława Skiba - Administrator BIP 2013-10-07 14:24
Modyfikacja Zdzisława Skiba - Administrator BIP 2013-10-07 14:25
Obwieszczenie Burmistrza Dukli o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Dukla

Załączniki:

Obwieszczenie Burmistrza Dukli Plik doc 24.00 KB
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Dukli
AutorAndrzej Bytnar - Burmistrz Dukli2013-09-24
Publikujący Zdzisława Skiba - Administrator BIP 2013-09-24 08:38
Modyfikacja Zdzisława Skiba - Administrator BIP 2013-09-24 08:40
Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Dukli
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Dukli
AutorAndrzej Bytnar - Burmistrz Dukli2013-09-20
Publikujący Zdzisława Skiba - Administrator BIP 2013-09-20 14:29
Modyfikacja Zdzisława Skiba - Administrator BIP 2013-10-24 08:07
Obwieszczenie o wydaniu dokumentów uzgadniajacych przedsięwzięcie polegajace na "Budowie stacji demontażu pojazdów wraz z cała infrastrukturą techniczną położeonego na działce nr 46/1 w m.Równe".

Załączniki:

Obwieszczenie Plik image 262.60 KB
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Dukli
AutorAndrzej Bytnar - Burmistrz Dukli2013-08-26
Publikujący Zdzisława Skiba - Administrator BIP 2013-08-26 11:55
Modyfikacja Zdzisława Skiba - Administrator BIP 2013-08-26 11:57
Ogłoszenie Burmistrza Dukli o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Dukla wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Dukli
AutorAndrzej Bytnar - Burmistrz Dukli2013-07-29
Publikujący Zdzisława Skiba - Administrator BIP 2013-07-29 12:14
Modyfikacja Zdzisława Skiba - Administrator BIP 2013-07-30 12:12
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie z wniosku RZGW w Krakowie o zatwierdzenie Projektu robót geologicznych dla dokumentacji geologiczno-inżynierskiej budowy zbiornika wodnego Dukla na Jasiołce
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Dukli
AutorAndrzej Bytnar - Burmistrz Dukli2013-07-22
Publikujący Zdzisława Skiba - Administrator BIP 2013-07-22 08:48
Modyfikacja Zdzisława Skiba - Administrator BIP 2013-07-22 08:49
Oferta realizacji zadania:"Przeciwdziałanie uzależnieniom patalogiom społecznym".

Załączniki:

Oferta realizacji zadania Plik pdf 2.48 MB
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Dukli
AutorAndrzej Bytnar - Burmistrz Dukli2013-07-05
Publikujący Zdzisława Skiba - Administrator BIP 2013-07-05 11:45
Modyfikacja Zdzisława Skiba - Administrator BIP 2013-07-05 11:47
Oferta realizacji zadania "Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym"

Załączniki:

Oferta realizacji zadania Plik pdf 2.31 MB
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Dukli
AutorAndrzej Bytnar - Burmistrz Dukli2013-07-04
Publikujący Zdzisława Skiba - Administrator BIP 2013-07-04 10:01
Modyfikacja Zdzisława Skiba - Administrator BIP 2013-07-04 10:04
Oferta realizacji zadania "Przeciwdziałanie uzaleznieniom i patologiom społecznym"
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Dukli
AutorAndrzej Bytnar - Burmistrz Dukli2013-06-28
Publikujący Zdzisława Skiba - Administrator BIP 2013-06-28 13:05
Modyfikacja Zdzisława Skiba - Administrator BIP 2013-06-28 13:16
Obwieszczenie o uzupełnieniu do raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko "budowa stacji demontażu pojazdów w miejscowości Równe

Załączniki:

Obwieszczenie Burmistrza Dukli Plik pdf 554.77 KB
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Dukli
AutorAndrzej Bytnar - Burmistrz Dukli2013-06-14
Publikujący Zdzisława Skiba - Administrator BIP 2013-06-14 10:35
Modyfikacja Zdzisława Skiba - Administrator BIP 2013-06-14 10:36
Oferta realizacji zadania "Organizacja spotkań integracyjno-edukacyjnych dzieci i młodzieży".

Załączniki:

Oferta realizacji zadania Plik pdf 255.21 KB
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Dukli
AutorAndrzej Bytnar - Burmistrz Dukli2013-06-03
Publikujący Zdzisława Skiba - Administrator BIP 2013-06-03 13:56
Modyfikacja Zdzisława Skiba - Administrator BIP 2013-06-03 13:57
Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Dukla za 2012 rok
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Dukli
AutorAndrzej Bytnar - Burmistrz Dukli2013-05-15
Publikujący Zdzisława Skiba - Administrator BIP 2013-05-15 11:54
Modyfikacja Zdzisława Skiba - Administrator BIP 2013-05-15 11:57
Ogłoszenie Burmistrza Dukli o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Tylawie

Załączniki:

Ogłoszenie o konkursie Plik doc 51.00 KB
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Dukli
AutorAndrzej Bytnar - Burmistrz Dukli2013-05-10
Publikujący Zdzisława Skiba - Administrator BIP 2013-05-10 14:16
Modyfikacja Zdzisława Skiba - Administrator BIP 2013-05-10 14:17
Informacja o wynikach naboru - specjalista d/s gospodarki odpadami

Załączniki:

Informacja o wynikach naboru Plik doc 182.00 KB
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Dukli
AutorAndrzej Bytnar - Burmistrz Dukli2013-04-19
Publikujący Zdzisława Skiba - Administrator BIP 2013-04-19 14:00
Modyfikacja Zdzisława Skiba - Administrator BIP 2013-04-19 14:01
Nadzwyczajne wybory organu wykonawczego jednostki pomocniczej Gminy Dukla
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Dukli
AutorAndrzej Bytnar - Burmistrz Dukli2013-04-17
Publikujący Zdzisława Skiba - Administrator BIP 2013-04-17 08:26
Modyfikacja Zdzisława Skiba - Administrator BIP 2013-04-26 08:20
Ogłoszenie Burmistrza Dukli o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego pzp miejscowości Nadole i Teodorówka wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Załączniki:

Ogłoszenie Plik doc 27.50 KB
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Dukli
AutorAndrzej Bytnar - Burmistrz Dukli2013-04-12
Publikujący Zdzisława Skiba - Administrator BIP 2013-04-12 08:30
Modyfikacja Zdzisława Skiba - Administrator BIP 2013-04-12 08:31
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Załączniki:

Ogłoszenie Plik doc 64.00 KB
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Dukli
AutorAndrzej Bytnar - Burmistrz Dukli2013-03-27
Publikujący Zdzisława Skiba - Administrator BIP 2013-03-27 14:37
Modyfikacja Zdzisława Skiba - Administrator BIP 2013-03-27 14:38
Informacja o konkursie pn. "Policjant, który mi pomógł"

Załączniki:

Plakat o konkursie Plik image 29.68 KB
Informacja o konkursie Plik doc 28.50 KB
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Dukli
AutorAndrzej Bytnar - Burmistrz Dukli2013-03-18
Publikujący Zdzisława Skiba - Administrator BIP 2013-03-18 14:36
Modyfikacja Zdzisława Skiba - Administrator BIP 2013-03-18 14:37
Sprawozdanie za rok 2012 z realizacji programu współpracy Gminy Dukla z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolantariacie

Załączniki:

Sprawozdanie za rok 2012 Plik doc 265.00 KB
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Dukli
AutorAndrzej Bytnar - Burmistrz Dukli2013-03-04
Publikujący Zdzisława Skiba - Administrator BIP 2013-03-04 13:21
Modyfikacja Zdzisława Skiba - Administrator BIP 2013-03-04 13:22
Obwieszczenie o raporcie oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na "budowie stacji demontażu pojazdów wraz z całą infrastrukturą techniczną" w miejscowości Równe

Załączniki:

obwieszczenie o raporcie Plik pdf 196.59 KB
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Dukli
AutorAndrzej Bytnar - Burmistrz Dukli2013-02-25
Publikujący Zdzisława Skiba - Administrator BIP 2013-02-25 12:56
Modyfikacja Zdzisława Skiba - Administrator BIP 2013-02-25 12:57
Obwieszczenie o rozpoczęciu procedury udzialu spoleczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "budowie stacji demontażu pojazdów wraz z całą infrastrukturą techniczną" w miejscowości Równe
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Dukli
AutorAndrzej Bytnar - Burmistrz Dukli2013-02-25
Publikujący Zdzisława Skiba - Administrator BIP 2013-02-25 12:45
Modyfikacja Zdzisława Skiba - Administrator BIP 2013-02-25 12:46
Ogłoszenie Burmistrza Dukli o przystapieniu do sporzadzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenu miejscowości Iwla w gm.Dukla
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Dukli
AutorAndrzej Bytnar - Burmistrz Dukli2013-01-15
Publikujący Zdzisława Skiba - Administrator BIP 2013-01-15 08:52
Modyfikacja Zdzisława Skiba - Administrator BIP 2013-01-15 09:11
Ogłoszenie konkursu projektów na realizację zadania własnego Gminy Dukla z zakresu rozwoju sportu w 2013 roku
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Dukli
AutorAndrzej Bytnar - Burmistrz Dukli2013-01-11
Publikujący Zdzisława Skiba - Administrator BIP 2013-01-11 09:46
Modyfikacja Zdzisława Skiba - Administrator BIP 2013-02-06 13:06
Ogłoszenie Burmistrza Dukli o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Dukla wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko

Załączniki:

Ogłoszenie Plik doc 27.00 KB
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Dukli
AutorAndrzej Bytnar - Burmistrz Dukli2012-12-10
Publikujący Zdzisława Skiba - Administrator BIP 2012-12-10 10:57
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania pn."Dowóz dziecka niepełnosprawnego z terenu Gminy Dukla do OŚrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Krośnie".
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Dukli
AutorAndrzej Bytnar - Burmistrz Dukli2012-11-29
Publikujący Zdzisława Skiba - Administrator BIP 2012-11-29 11:15
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Dukli
AutorAndrzej Bytnar - Burmistrz Dukli2012-11-22
Publikujący Zdzisława Skiba - Administrator BIP 2012-11-22 13:06
Modyfikacja Zdzisława Skiba - Administrator BIP 2012-11-22 13:07
Ogłoszenie Burmistrza Dukli o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Łęki Dukielskie, Wietrzno wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Dukli
AutorAndrzej Bytnar - Burmistrz Dukli2012-11-13
Publikujący Zdzisława Skiba - Administrator BIP 2012-11-13 13:17
Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Dukla za III kwartał 2012 roku
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Dukli
AutorAndrzej Bytnar - Burmistrz Dukli2012-10-31
Publikujący Zdzisława Skiba - Administrator BIP 2012-10-31 13:03
Konsultacje Rocznego Programu Współpracy Gminy Dukla z organizacjami pozarządowymi na 2013 rok
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Dukli
AutorAndrzej Bytnar - Burmistrz Dukli2012-10-19
Publikujący Zdzisława Skiba - Administrator BIP 2012-10-19 12:35
Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn."Rozszrzenie prowadzonej eksploatacji piaskowca cergowskiego do granic złoża LIPOWICA II-1"

Załączniki:

Zawiadomienie Plik doc 12.71 KB
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Dukli
AutorAndrzej Bytnar - Burmistrz Dukli2012-10-05
Publikujący Zdzisława Skiba - Administrator BIP 2012-10-05 13:49
Modyfikacja Zdzisława Skiba - Administrator BIP 2012-10-05 13:50
Uchwala Nr XXIV/137/12 Rady Miejskiej w Dukli z dnia 27 września 2012 r. w sprawie podzialu Gminy Dukla na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

Załączniki:

Uchwała Nr XXIV/137/12 Plik pdf 106.33 KB
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Dukli
AutorRada Miejska w Dukli2012-10-03
Publikujący Zdzisława Skiba - Administrator BIP 2012-10-03 13:41
Oferta realizacji zadania "Organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego dzieci i młodzieży"

Załączniki:

Oferta realizacji zadania Plik pdf 443.46 KB
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Dukli
AutorAndrzej Bytnar - Burmistrz Dukli2012-10-02
Publikujący Zdzisława Skiba - Administrator BIP 2012-10-02 09:08
Modyfikacja Zdzisława Skiba - Administrator BIP 2012-10-02 09:10
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Dukli
AutorAndrzej Bytnar - Burmistrz Dukli2012-09-06
Publikujący Zdzisława Skiba - Administrator BIP 2012-09-06 10:01
Modyfikacja Zdzisława Skiba - Administrator BIP 2012-09-06 10:06
Oferta realizacji zadania pt." Organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego dzieci i młodzieży".

Załączniki:

Oferta realizacji zadania Plik pdf 305.95 KB
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Dukli
AutorAndrzej Bytnar - Burmistrz Dukli2012-09-03
Publikujący Zdzisława Skiba - Administrator BIP 2012-09-03 10:37
Obwieszczenie o uzgodnieniu przedsięwzięcia przez RDOŚ w Rzeszowie

Załączniki:

Obwieszczenie Plik doc 12.07 KB
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Dukli
AutorAndrzej Bytnar - Burmistrz Dukli2012-08-23
Publikujący Zdzisława Skiba - Administrator BIP 2012-08-23 09:34
Zarzadzenie Nr 89/12 w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Dukla

Załączniki:

Zarządzenie Nr 89/12 Plik pdf 129.51 KB
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Dukli
AutorAndrzej Bytnar - Burmistrz Dukli2012-07-31
Publikujący Zdzisława Skiba - Administrator BIP 2012-08-08 12:10
Modyfikacja Zdzisława Skiba - Administrator BIP 2012-08-08 12:13
Obwieszczenie o uzupełnieniu raportu dla przedsięwzięcia p.n."Rozszrzenie prowadzonej eksploatacji piaskowca cergowskiego do granic złoża LIPOWICA II - 1 w miejscowości Lipowica".

Załączniki:

Obwieszczenie Plik doc 12.00 KB
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Dukli
AutorAndrzej Bytnar - Burmistrz Dukli2012-06-26
Publikujący Zdzisława Skiba - Administrator BIP 2012-06-26 10:24
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium Uwarunkowń i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Dukla wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko

Załączniki:

Ogłoszenie Plik doc 28.50 KB
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Dukli
AutorAndrzej Bytnar - Burmistrz Dukli2012-06-26
Publikujący Zdzisława Skiba - Administrator BIP 2012-06-26 10:12
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Dukla wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko

Załączniki:

Ogłoszenie Plik doc 25.00 KB
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Dukli
AutorAndrzej Bytnar - Burmistrz Dukli2012-06-12
Publikujący Zdzisława Skiba - Administrator BIP 2012-06-12 09:33
Ogloszenie o przystapieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Dukla wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Załączniki:

Ogłoszenie Plik doc 25.00 KB
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Dukli
AutorAndrzej Bytnar - Burmistrz Dukli2012-05-22
Publikujący Zdzisława Skiba - Administrator BIP 2012-05-22 07:37
Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Dukla za rok 2011
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Dukli
AutorAndrzej Bytnar - Burmistrz Dukli2012-05-11
Publikujący -
Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Dukla za I kwartał 2012 roku
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Dukli
AutorAndrzej Bytnar - Burmistrz Dukli2012-05-09
Publikujący Zdzisława Skiba - Administrator BIP 2012-05-09 10:59
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Dukla w 2011 roku z organizacjami pozarządowymi

Załączniki:

Sprawozdanie Plik doc 209.00 KB
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Dukli
AutorAndrzej Bytnar - Burmistrz Dukli2012-04-20
Publikujący -
Projekt rozporzadzenia w sprawie wykazu urzędowych nazw miejscowości i ich części

Załączniki:

projekt rozporządzenia Plik pdf 24.07 KB
załącznik Plik pdf 0.00 KB
uzasadnienie Plik pdf 89.32 KB
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Dukli
AutorAndrzej Bytnar - Burmistrz Dukli2012-04-18
Publikujący -
Obwieszczenie o uzupełnieniu raportu: Rozszerzenie prowadzonej eksploatacji piaskowca cergowskiego Lipowica II-1"

Załączniki:

Obwieszczenie Plik doc 12.08 KB
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Dukli
AutorAndrzej Bytnar - Burmistrz Dukli2012-04-17
Publikujący -
Oferta organizacji pozarządowej realizacji zadania publicznego: Wypoczynek dzieci i młodzieży dotkniętych choroba alkoholową

Załączniki:

Oferta Plik pdf 529.05 KB
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Dukli
AutorAndrzej Bytnar - Burmistrz Dukli2012-04-16
Publikujący -
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowgo planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Równe wraz z prognozą oddziaływaniana środowisko

Załączniki:

Ogłoszenie Plik doc 26.50 KB
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Dukli
AutorAndrzej Bytnar - Burmistrz Dukli2012-03-05
Publikujący -
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Dukla w 2012 roku przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy o dzialalności pożytku publicznego i o wolantariacie
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Dukli
AutorAndrzej Bytnar - Burmistrz Dukli2012-02-08
Publikujący -
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania własnego Gminy Dukla z zakresu rozwoju sportu w 2012 roku
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Dukli
AutorAndrzej Bytnar - Burmistrz Dukli2012-02-08
Publikujący -
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Łęki Dukielskie, Wietrzno wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Załączniki:

Ogłoszenie Plik doc 24.00 KB
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Dukli
AutorAndrzej Bytnar - Burmistrz Dukli2012-02-01
Publikujący -
Ogłoszenie konkursu ofert na realizację zadania własnego Gminy Dukla z zakresu rozwoju sportu w 2012 roku
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Dukli
AutorAndrzej Bytnar - Burmistrz Dukli2012-01-12
Publikujący -
Ogloszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania pt."Dowóz dziecka niepełnosprawnego z terenu Gminy Dukla do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Krośnie"
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Dukli
AutorAndrzej Bytnar - Burmistrz Dukli2012-01-09
Publikujący -
ogłoszenie o wskazaniu osób do komisji konkursowej
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Dukli
AutorAndrzej Bytnar - Burmistrz Dukli2011-12-23
Publikujący -
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania pt."Dowóz dziecka niepełnosprawnego z terenu Gminy Dukla do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Krośnie"
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Dukli
AutorAndrzej Bytnar - Burmistrz Dukli2011-12-09
Publikujący -
Ogłoszenie o przystapieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Łęki Dukielsakie, Wietrzno

Załączniki:

Ogłoszenie Plik doc 24.00 KB
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Dukli
AutorAndrzej Bytnar - Burmistrz Dukli2011-12-01
Publikujący -
Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, projektu uchwaly Rady Miejskiej w Dukli w Dukli w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Dukla z organizacjami pozarządowymi
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Dukli
AutorAndrzej Bytnar - Burmistrz Dukli2011-11-10
Publikujący -
Obwieszczenie o opracowaniu raportu dla przedsięwzięcia pn."Rozszerzenie prowadzonej eksploatacji piaskowca cergowskiego do granic złoża LIPOWICA II-1 w miejscowości Lipowica".

Załączniki:

Obwieszczenie Plik doc 26.00 KB
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Dukli
AutorAndrzej Bytnar - Burmistrz Dukli2011-11-07
Publikujący -
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Nadole i Teodorówka z prognozą oddziaływania na środowisko

Załączniki:

Ogłoszenie Plik doc 25.50 KB
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Dukli
AutorAndrzej Bytnar - Burmistrz Dukli2011-10-13
Publikujący -
Oferta organizacji pozarządowej realizacji zadania publicznego "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego".

Załączniki:

Oferta Plik pdf 1.12 MB
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Dukli
AutorAndrzej Bytnar - Burmistrz Dukli2011-06-07
Publikujący -
Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postepowania otwartego "wydobywanie kruszywa naturalnego z części zloża Trzciana II - Pole E"

Załączniki:

Obwieszczenie Plik doc 26.50 KB
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Dukli
AutorAndrzej Bytnar - Burmistrz Dukli2011-06-06
Publikujący -
Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Dukla za 2010 r.
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Dukli
AutorAndrzej Bytnar - Burmistrz Dukli2011-05-25
Publikujący -
Obwieszczenie o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn."Rozszerzenie prowadzonej eksploatacji piaskowca cergowskiego do granic złoża Lipowica II-1 w miejscowości Lipowica

Załączniki:

Obwieszczenie Plik doc 27.50 KB
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Dukli
AutorAndrzej Bytnar - Burmistrz Dukli2011-05-12
Publikujący -
Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Dukla 2011 roku
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Dukli
AutorAndrzej Bytnar - Burmistrz Dukli2011-04-29
Publikujący -
Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Dukla z organizacjami pozarządowymi za rok 2010

Załączniki:

Sprawozdanie Plik doc 101.00 KB
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Dukli
AutorAndrzej Bytnar - Burmistrz Dukli2011-04-28
Publikujący -
Ogłoszenie o konkursie na stanowiska dyrektorów Szkoły Podstawowej w Glojscach, Szkoły Podstawowej w Iwli oraz Szkoły Podstawowej w Wietrznie

Załączniki:

Ogłoszenie o konkursie Plik doc 48.50 KB
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Dukli
AutorAndrzej Bytnar - Burmistrz Dukli2011-04-19
Publikujący -
Otwarty nabór na Partnera ponadnarodowego do realizacji projektu "Wdrażanie nowoczesnych metod kształcenia w Zespole Szkół Nr 2 w Dukli"
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Dukli
AutorAndrzej Bytnar - Burmistrz Dukli2011-04-13
Publikujący -
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Robudowie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Dukli".

Załączniki:

Obwieszczenie Plik doc 25.50 KB
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Dukli
AutorAndrzej Bytnar - Burmistrz Dukli2011-04-07
Publikujący -
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na "Dowóz dziecka niepełnosprawnego z terenu Gminy Dukla do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Krośnie"
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Dukli
AutorAndrzej Bytnar - Burmistrz Dukli2011-03-01
Publikujący -
Ogłoszenie o naborze na kierownicze stanowisko urzędnicze Dyrektora Miejskiego Ośrodka i Rekreacji w Dukli
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Dukli
AutorAndrzej Bytnar - Burmistrz Dukli2010-11-23
Publikujący -
Konkurs ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Dukli
AutorAndrzej Bytnar - Burmistrz Dukli2010-11-17
Publikujący -
Zawiadomienie o postępowaniu administracyjnym prowadzonym z udziałem społeczeństwa

Załączniki:

Zawiadomienie Plik doc 29.50 KB
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Dukli
AutorAndrzej Bytnar - Burmistrz Dukli2010-11-05
Publikujący -
Oferta organizacji pozarządowej realizacji zadania publicznego "Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Dukla do Ośrodka Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczego w Krośnie

Załączniki:

Oferta Plik pdf 4.95 MB
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Dukli
AutorAndrzej Bytnar - Burmistrz Dukli2010-10-29
Publikujący -
Oferta organizacji pozarzadowej realizacji zadania publicznego - Stowarzyszenie "Jedność"
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Dukli
AutorAndrzej Bytnar - Burmistrz Dukli2010-09-21
Publikujący -
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o odmowie ustalenia srodowiskowych uwarunkowań

Załączniki:

Obwieszczenie o wydaniu decyzji Plik doc 24.50 KB
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Dukli
AutorAndrzej Bytnar - Burmistrz Dukli2010-08-10
Publikujący -
Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 w Dukli

Załączniki:

Ogłoszenie o konkursie Plik doc 50.50 KB
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Dukli
AutorAndrzej Bytnar - Burmistrz Dukli2010-07-20
Publikujący -
Informacja z budżetu Gminy Dukla za 2009 rok
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Dukli
AutorAndrzej Bytnar - Burmistrz Dukli2010-06-01
Publikujący -
Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Dukla
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Dukli
AutorAndrzej Bytnar - Burmistrz Dukli2010-05-19
Publikujący -
Obwieszczenie o uzupełnieniu raportu oddziaływania na środowisko: Budowa elektrowni wiatrowych Cergowa-Jasionka

Załączniki:

Uzupełnienie raportu Plik doc 25.00 KB
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Dukli
AutorAndrzej Bytnar - Burmistrz Dukli2010-03-22
Publikujący -
Ogłoszenie konkursu na realizację zadań publicznych Gminy Dukla
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Dukli
AutorAndrzej Bytnar - Burmistrz Dukli2010-02-11
Publikujący -
Konkurs dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Dukli
AutorAndrzej Bytnar - Burmistrz Dukli2009-11-26
Publikujący -
Konkurs dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Dukli
AutorAndrzej Bytnar - Burmistrz Dukli2009-11-26
Publikujący -
Konkurs dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

Załączniki:

konkurs Plik doc 15.05 KB
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Dukli
AutorAndrzej Bytnar - Burmistrz Dukli2009-11-10
Publikujący -
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporzadzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Dukla wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Dukli
AutorAndrzej Bytnar - Burmistrz Dukli2009-06-24
Publikujący -
Rozpoczęcie procedury udzialu społeczeństwa dla przedsięwzięcia 'Budowa parku elektrowni wiatrowych Cergowa Jasionka"
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Dukli
AutorAndrzej Bytnar - Burmistrz Dukli2009-05-22
Publikujący -
Otwarty konkurs na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej

Załączniki:

otwart konkurs Plik doc 52.50 KB
wybór najkorzystniejszej oferty Plik doc 21.00 KB
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Dukli
AutorAndrzej Bytnar - Burmistrz Dukli2008-11-14
Publikujący -
Wykaz podmiotów zbierających na terenie Gminy Dukla zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

Załączniki:

wykaz podmiotów Plik doc 26.50 KB
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Dukli
AutorAndrzej Bytnar - Burmistrz Dukli2008-07-25
Publikujący -
Protokół z przeprowadzenia postępowania konkursowego w celu wyłonienia najkorzystniejszych ofert na realizację zadań publicznych Gminy Dukla
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Dukli
AutorAndrzej Bytnar - Burmistrz Dukli2008-03-19
Publikujący -
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
Pr_rowne.jpg Plik image 28.74 MB
Ostatnio dodane
Treści
Newsletter
Urząd Miejski w Dukli, ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla , tel. (013) 432 91 00 , e-mail: gmina@dukla.pl
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. [zamknij]