Urząd Miejski w Dukli
bip.gov.pl
Jesteś tutaj:
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Od: Fraza:
Do: Treści archiwalne
1 2 ... 8 
Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomosci położonej w Równem obejmującej działkę nr 397/7 wraz zabudowaniami
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Dukli
AutorAndrzej Bytnar - Burmistrz Dukli2016-01-18
Publikujący Zdzisława Skiba - Administrator BIP 2016-01-27 10:50
Modyfikacja Zdzisława Skiba - Administrator BIP 2016-01-27 10:52
Ogłoszenie o przystapieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Łęki Dukielskie, Wietrzno - 2 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Dukli
AutorAndrzej Bytnar - Burmistrz Dukli2016-01-14
Publikujący Zdzisława Skiba - Administrator BIP 2016-01-15 12:59
Modyfikacja Zdzisława Skiba - Administrator BIP 2016-01-15 13:02
Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Dukli

Załączniki:

zawiadomienie o sesji Plik doc 19.64 KB
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Dukli
AutorAndrzej Bytnar - Burmistrz Dukli2015-12-22
Publikujący Zdzisława Skiba - Administrator BIP 2015-12-22 13:43
Modyfikacja Zdzisława Skiba - Administrator BIP 2015-12-22 13:45
Ogłoszenie III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 6/288 w Dukli
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Dukli
AutorAndrzej Bytnar - Burmistrz Dukli2015-12-17
Publikujący Zdzisława Skiba - Administrator BIP 2015-12-17 14:14
Modyfikacja Zdzisława Skiba - Administrator BIP 2015-12-17 14:17
Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości połozonej w Lipowicy obejmującej działki nr 426, 427 i 431
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Dukli
AutorAndrzej Bytnar - Burmistrz Dukli2015-12-17
Publikujący Zdzisława Skiba - Administrator BIP 2015-12-17 14:12
Modyfikacja Zdzisława Skiba - Administrator BIP 2015-12-17 14:16
Konkurs projektów na rozwój sportu w Gminie Dukla w 2016 roku
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Dukli
AutorAndrzej Bytnar - Burmistrz Dukli2015-12-03
Publikujący Mirosław Matyka - Administrator BIP 2015-12-04 14:32
Modyfikacja Zdzisława Skiba - Administrator BIP 2015-12-28 09:34
Konkurs na realizację zadań z zakresu pomocy społeczej
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Dukli
AutorAndrzej Bytnar - Burmistrz Dukli2015-12-03
Publikujący Mirosław Matyka - Administrator BIP 2015-12-04 14:27
Modyfikacja Mirosław Matyka - Administrator BIP 2015-12-04 14:30
Konkurs na realizację zadania z zakresu "Dowóz dziecka niepełnosprawnego z terenu Gminy Dukla do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Krośnie"
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Dukli
AutorAndrzej Bytnar - Burmistrz Dukli2015-12-03
Publikujący Mirosław Matyka - Administrator BIP 2015-12-04 14:20
Modyfikacja Mirosław Matyka - Administrator BIP 2015-12-04 14:25
Zawiadomienie o XVII sesji Rady Miejskiej w Dukli

Załączniki:

zawiadomienie o XVII sesji Plik doc 19.20 KB
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Dukli
AutorAndrzej Bytnar - Burmistrz Dukli2015-12-03
Publikujący Mirosław Matyka - Administrator BIP 2015-12-03 14:28
Modyfikacja Mirosław Matyka - Administrator BIP 2015-12-03 14:29
Ogłoszenie III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 169 położonej w Tylawie
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Dukli
AutorAndrzej Bytnar - Burmistrz Dukli2015-11-26
Publikujący Mirosław Matyka - Administrator BIP 2015-11-26 08:01
Modyfikacja Mirosław Matyka - Administrator BIP 2015-11-26 08:02
Zawiadomienie o XVI sesji Rady Miejskiej w Dukli
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Dukli
AutorAndrzej Bytnar - Burmistrz Dukli2015-11-17
Publikujący Mirosław Matyka - Administrator BIP 2015-11-17 14:29
Modyfikacja Mirosław Matyka - Administrator BIP 2015-11-17 14:31
Dofinansowanie usuwania azbestu z terenu Gminy Dukla w 2015 roku
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Dukli
AutorAndrzej Bytnar - Burmistrz Dukli2015-11-16
Publikujący Mirosław Matyka - Administrator BIP 2015-11-16 11:35
Modyfikacja Mirosław Matyka - Administrator BIP 2015-11-16 11:36
Zawiadomienie o XIV sesji Rady Miejskiej w Dukli
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Dukli
AutorAndrzej Bytnar - Burmistrz Dukli2015-11-04
Publikujący Mirosław Matyka - Administrator BIP 2015-11-04 07:17
Modyfikacja Mirosław Matyka - Administrator BIP 2015-11-04 07:19
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki nr 1166/14 w Nadolu
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Dukli
AutorAndrzej Bytnar - Burmistrz Dukli2015-10-19
Publikujący Mirosław Matyka - Administrator BIP 2015-10-21 10:23
Modyfikacja Mirosław Matyka - Administrator BIP 2015-10-21 10:23
ZARZĄDZENIE NR 42/14 BURMISTRZA DUKLI z dnia 10 kwietnia 2014 r. w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Dukli
AutorAndrzej Bytnar - Burmistrz Dukli2014-04-10
Publikujący Mirosław Matyka - Administrator BIP 2015-10-14 12:36
Modyfikacja Mirosław Matyka - Administrator BIP 2015-10-14 12:36
OGŁOSZENIE BURMISTRZA DUKLI z dnia 15 października 2015r., o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Dukla.
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Dukli
AutorAndrzej Bytnar - Burmistrz Dukli2015-10-12
Publikujący Mirosław Matyka - Administrator BIP 2015-10-12 09:37
Modyfikacja Mirosław Matyka - Administrator BIP 2015-10-21 08:49
OGŁOSZENIE Burmistrza Dukli o powtórnym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Dukla
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Dukli
AutorAndrzej Bytnar - Burmistrz Dukli2015-10-12
Publikujący Mirosław Matyka - Administrator BIP 2015-10-12 09:34
Modyfikacja Mirosław Matyka - Administrator BIP 2015-10-21 08:14
O G Ł O S Z E N I E BURMISTRZA DUKLI o przystąpieniu do sporządzania zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Dukla. Miejscowego Planu Zagospodarowania przestrzennego „Linia elektroenergetyczna 110 kV”
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Dukli
AutorAndrzej Bytnar - Burmistrz Dukli2015-10-12
Publikujący Mirosław Matyka - Administrator BIP 2015-10-12 09:26
Modyfikacja Mirosław Matyka - Administrator BIP 2015-10-12 09:33
Ogłoszenie o sprzedaży agregatów prądotwórczych
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Dukli
AutorAndrzej Bytnar - Burmistrz Dukli2015-10-05
Publikujący Mirosław Matyka - Administrator BIP 2015-10-05 08:48
Modyfikacja Mirosław Matyka - Administrator BIP 2015-10-07 07:34
PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY DUKLA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART.3 UST. 3 USTAWY O POŻYTKU PUBLICZNYM I O WOLONTARIACIE, NA ROK 2016
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Dukli
AutorAndrzej Bytnar - Burmistrz Dukli2015-09-29
Publikujący Mirosław Matyka - Administrator BIP 2015-09-29 08:40
Modyfikacja Mirosław Matyka - Administrator BIP 2015-09-29 08:45
Ogłoszenie II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 587 w Zboiskach i 6/288 w Dukli
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Dukli
AutorAndrzej Bytnar - Burmistrz Dukli2015-09-28
Publikujący Mirosław Matyka - Administrator BIP 2015-09-28 09:02
Modyfikacja Mirosław Matyka - Administrator BIP 2015-09-28 09:02
OGŁOSZENIE Burmistrza Dukli o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Iwla, Chyrowa, Głojsce – 2” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Dukli
AutorAndrzej Bytnar - Burmistrz Dukli2015-09-23
Publikujący Mirosław Matyka - Administrator BIP 2015-09-23 12:43
Modyfikacja Mirosław Matyka - Administrator BIP 2015-10-08 10:10
OGŁOSZENIE Burmistrza Dukli o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Nadole, Teodorówka – 2” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Dukli
AutorAndrzej Bytnar - Burmistrz Dukli2015-09-23
Publikujący Mirosław Matyka - Administrator BIP 2015-09-23 12:25
Modyfikacja Mirosław Matyka - Administrator BIP 2015-10-14 12:18
Zawiadomienie o XIV sesji Rady Miejskiej w Dukli
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Dukli
AutorAndrzej Bytnar - Burmistrz Dukli2015-09-22
Publikujący Mirosław Matyka - Administrator BIP 2015-09-22 13:25
Modyfikacja Mirosław Matyka - Administrator BIP 2015-09-22 13:29
Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej - lokal Kościuszki 10/2 w Dukli
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Dukli
AutorAndrzej Bytnar - Burmistrz Dukli2015-09-22
Publikujący Mirosław Matyka - Administrator BIP 2015-09-22 12:01
Modyfikacja Mirosław Matyka - Administrator BIP 2015-09-22 12:03
Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokal Kościuszki 10/1
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Dukli
AutorAndrzej Bytnar - Burmistrz Dukli2015-09-22
Publikujący Mirosław Matyka - Administrator BIP 2015-09-22 09:18
Modyfikacja Mirosław Matyka - Administrator BIP 2015-09-22 12:06
Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem - Zboiska DL
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Dukli
AutorAndrzej Bytnar - Burmistrz Dukli2015-09-22
Publikujący Mirosław Matyka - Administrator BIP 2015-09-22 09:03
Modyfikacja Mirosław Matyka - Administrator BIP 2015-09-22 09:13
zawiadomienie o XIII sesji Rady Miejskiej w Dukli
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Dukli
AutorAndrzej Bytnar - Burmistrz Dukli2015-09-04
Publikujący Mirosław Matyka - Administrator BIP 2015-09-04 14:28
Modyfikacja Mirosław Matyka - Administrator BIP 2015-09-04 14:29
Oferta na realizacje zadania pn Martematyczno- Fizyczne Preteksty
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Dukli
AutorAndrzej Bytnar - Burmistrz Dukli2015-09-03
Publikujący Mirosław Matyka - Administrator BIP 2015-09-03 10:06
Modyfikacja Mirosław Matyka - Administrator BIP 2015-09-03 10:07
1 2 ... 8 
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
Pr_rowne.jpg Plik image 28.74 MB
Ostatnio dodane
Treści
Newsletter
Urząd Miejski w Dukli, ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla , tel. (013) 432 91 00 , e-mail: gmina@dukla.pl
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. [zamknij]